Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelse 2020/520

Kungörelse: Möjlighet att framföra sin åsikt om avfallshanteringsföreskrifterna inom Nylands avfallsnämnds område

Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis
kommuners gemensamma avfallshanteringsmyndighet har förberett ett utkast till Nylands avfallsnämnds avfallshanteringsföreskrifter för avfallsnämnden att godkänna.

Kungörelsen hålls framlagd

Denna kungörelse hålls framlagd 15.10.-13.11.2020 inom avfallsnämndens kommuner. Kungörelsen samt utkastet till avfallshanteringsföreskrifterna kan dessutom läsas på adressen http://www.ujlk.fi/sv/nyheter

Framförandet av åsikter

Alla kommuninvånare och parter vars fördel eller rätt kan beröras av avfallshanteringsföreskrifterna
bereds en möjlighet att framföra sina åsikter i ärendet. Fritt formulerade åsikter ska tillställas skriftligen senast 13.11.2020 per e-post till adressen ujlk@ujlk.fi eller per post till adressen Nylands avfallsnämnd, Munkabacken 51, 08500 LOJO. Märk kuvertet eller meddelandefältet med ”Åsikt om avfallshanteringsföreskrifterna”.

Tilläggsuppgifter: tfn. 020 690 145 eller ujlk@ujlk.fi.

 

Avsändare: Nylands avfallsnämnd
Publicerad: 15.10.2020 09.21Tilläggsuppgifter Lovisa stad
Kundservicekontoret Lovinfo
Besöksadress: Mariegatan 12 A
kaupunki@loviisa.fi