Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelse 2020/517

Kungörelse: Stadsfullmäktiges sammanträde 21.10.2020 kl. 18.00

Stadsfullmäktige i Lovisa kallas till elektroniskt sammanträde
onsdagen den 21 oktober 2020 kl. 18.00 för att behandla de i
föredragningslistan upptagna ärendena.

Invånarna kan följa med sammanträdet via nätet.

Protokollet hålls framlagt på stadens elektroniska anslagstavla efter att det
undertecknats och justerats.  


Otto Andersson
stadsfullmäktiges ordförande

                

Publicerad: 14.10.2020 10.19


Tilläggsuppgifter Lovisa stad
Kundservicekontoret Lovinfo
Besöksadress: Mariegatan 12 A
kaupunki@loviisa.fi