Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelse 2020/508

Nylandsplanen 2050 har godkänts av landskapsfullmäktige

Nylands landskapsfullmäktige godkände vid sitt sammanträde 9.6 och vid sina fortsatta sammanträden 15.6 och 25.8.2020 helheten av Nylandsplanen 2050:
• Helsingforsregionens etapplandskapsplan § 20
• Östra Nylands etapplandskapsplan § 21
• Västra Nylands etapplandskapsplan § 22
Landskapsfullmäktiges protokoll har lagts fram till påseende i det allmänna datanätet 9.9.2020. Landskapsfullmäktiges protokoll finns på Nylands förbunds webbplats:
http://www.uudenmaanliitto.fi/dynastia32swe/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20203375

Vi begär att kungörelsen offentliggörs på samma sätt som de övriga kungörelserna i er kommun.

Avsändare: Nylands förbund
Publicerad: 06.10.2020 14.27


Tilläggsuppgifter Lovisa stad
Kundservicekontoret Lovinfo
Besöksadress: Mariegatan 12 A
kaupunki@loviisa.fi