Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelse 2020/487

Meddelande: Beslut enligt vattenlagen, muddring av vattenområde och byggande av båtbrygga, sjösättningsramp och konstgjort grund, Lovisa

Regionförvaltningsverket delger beslutet ovan genom en offentlig kungörelse på region-förvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och beslutet hålls framlagda för allmänhet-en 23.9–30.10.2020 på adressen www.avi.fi/lupatietopalvelu där de kan läsas. Anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats beslutet.

Avsändare: Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Publicerad: 23.09.2020 10.07


Bilagor
  Meddelande

Tilläggsuppgifter Lovisa stad
Kundservicekontoret Lovinfo
Besöksadress: Mariegatan 12 A
kaupunki@loviisa.fi