Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelse 2020/415

Beslut enligt miljöskyddslagen / bulleranmälan / KV Teemaravintolat Oy

Miljövårdsinspektören i Lovisa stad har 29.7.2020 fattat ett beslut med anledning av KV Teemaravintolat Oy:s anmälan enligt 118 § i miljöskyddslagen (527/2014) gällande tillfälligt musikevenemang som orsakar buller. Beslutet möjliggör att inleda verksamheten trots eventuellt sökande av ändring. Evenemanget ordnas på Degeris innergård, dvs. gården i hörnet av Brandensteingatan och Mariagatan, i Lovisa.

Denna kungörelse och beslutet hålls framlagda 30.7–7.9.2020 på Lovisa stads webbplats på adressen www.loviisa.fi. 
Publicerad: 29.07.2020 09.33Tilläggsuppgifter Lovisa stad
Kundservicekontoret Lovinfo
Besöksadress: Mariegatan 12 A
kaupunki@loviisa.fi