Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelse 2020/9

Kungörelse: Capstan Ltd har lämnat in tillståndansökan för att riva i enlighet med 127 § markanvändnings- och bygglagen gällande byggnaden på fastighet 434-4-78-417.

Capstan Ltd har lämnat in tillståndansökan för att riva i enlighet med 127 § markanvändnings- och bygglagen gällande byggnaden på fastighet 434-4-78-417.

Ansökan kungörs i enlighet med 65 § 2 mom. i markanvändnings- och byggförordningen.

Med anledning av ansökan har sakägare i enlighet med 65 § 1 mom. i markanvändnings­och byggförordningen möjlighet att göra en anmärkning. Eventuella anmärkningar ska lämnas in senast 30.1.2020 före klockan 16.00 på Lovinfo, Mariegatan 12 A, 07900 Lovisa, per e-post till lovinfo@loviisa.fi eller per brev till adress Lovisa stad, Centralen för näringsliv och infrastruktur, byggnadstillsyn, Drottninggatan 15 8, PB 77, 07901 Lovisa.

Kungörelsen och handlingarna hålls framlagda 16.1.-30.1.2020 på Lovinfo, Mariegatan 12 A, 07900 Lovisa. Kungrörelse och tillståndansökan hålls framlagda också på adressen www.loviisa.fi

Avsändare: Byggnads- och miljönämnden
Publicerad: 15.01.2020 11.51Tilläggsuppgifter Lovisa stad
Kundservicekontoret Lovinfo
Besöksadress: Mariegatan 12 A
kaupunki@loviisa.fi