Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelse 2019/633

Kungörelse: Lovisa stads fullmäktigesammanträde 14.11.2019 kl. 18.00


Stadsfullmäktige i Lovisa kallas till sammanträde i   
Harjurinteen koulu, Bangatan 1, torsdagen den 14 november 2019   
kl. 18.00 för att behandla de i föredragningslistan upptagna ärendena.
 
Stadsfullmäktiges möten är öppna för allmänheten.
 
Protokollet hålls framlagt på stadens elektroniska anslagstavla efter att det   
undertecknats och justerats.  
   
   
Otto Andersson
stadsfullmäktiges ordförande

Publicerad: 06.11.2019 15.01


Tilläggsuppgifter Lovisa stad
Kundservicekontoret Lovinfo
Besöksadress: Mariegatan 12 A
kaupunki@loviisa.fi