Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelser

RubrikTill påseende ▼
Kungörelse: Beslut enligt miljöskyddslagen/bulleranmälan17.01.2021 23.00 - 24.02.2021 23.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Stadsdirektören 31.12.2020 § 14; Stöd för Loviisan Ankkuri ry:s verksamhet (på finska)15.01.2021 13.00 - 05.02.2021 23.00
Kungörelse: Tillståndsansökan för att riva i enlighet med 127 § i markanvändnings- och bygglagen 14.01.2021 23.00 - 29.01.2021 23.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Grundtrygghetsdirektören 13.1.2021 1 §; förslag till prisförhöjning/Kulta-Ajan koti konsernen (finsk beslutstext)14.01.2021 08.00 - 02.02.2021 08.00
Kungörelse: Lovisa stads fullmäktigesammanträde 20.1.2021 kl. 18.0013.01.2021 12.00 - 20.01.2021 18.00
Kungörelse: Beslut enligt miljöskyddslagen: Romu Keinänen Oy11.01.2021 23.00 - 18.02.2021 23.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechefen 4.1.2021 1 §; missbrukarvårdens rehabiliteringsklienter, självriskandel gällande transport (finsk beslutstext)05.01.2021 07.00 - 22.01.2021 23.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechefen 4.1.2021 1 §; val av sjukskötare, tjänster för seniorer 04.01.2021 08.00 - 21.01.2021 23.00
Protokoll: Stadsstyrelsen 21.12.202030.12.2020 14.00 - 20.01.2021 23.00
Protokoll: Nylands avfallsnämnd 10.12.202030.12.2020 09.00 - 01.02.2021 23.00
Protokoll: Nämnden för fostran och bildning 15.12.202029.12.2020 12.00 - 20.01.2021 23.00
Protokoll: Stadsfullmäktige 16.12.202028.12.2020 15.00 - 03.02.2021 23.00
Offentlig delgivning: Tillfällig avstängning av väg: Lovisa Strömfors 25.7.2021, Strömman Triathlon 2021 (på finska)23.12.2020 13.00 - 22.01.2021 23.00
Meddelande om anslag22.12.2020 23.00 - 01.02.2021 00.00
Meddelande: Beslut enligt miljöskyddslagen om godkännandet av en plan för recipientkontroll17.12.2020 12.00 - 25.01.2021 23.00
Kungörelse: Beslut enligt miljöskyddslagen: Isnäs Port Oy09.12.2020 23.00 - 18.01.2021 23.00
Sondarö fiskelags årsmöte 25.11.2020 04.12.2020 13.00 - 14.02.2021 23.00
Kungörelse: Förslag till plan för hantering av översvämningsriskerna i Lovisa kustområde för åren 2022-202702.11.2020 14.00 - 14.05.2021 23.00
Kungörelse: Förslag till plan för hantering av översvämningsrisker i Kymmene älvs avrinningsområde 2022-202702.11.2020 00.00 - 14.05.2021 23.00
Meddelande om offentlig kungörelse: Kungörelse, förslag till förvaltningsplan för Kymmene älvs-Finska vikens förvaltningsområde 2022-202702.11.2020 00.00 - 14.05.2021 23.00