Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelser

RubrikTill påseende ▼
Kungörelse: Roskn Roll Oy Ab söker om miljötillstånd för Lovisa avfallsstation gällande ändring av verksamheten för organisering av avfallsmottagning och avfallsstationens verksamhetstider12.11.2019 00.00 - 12.12.2019 00.00
Protokoll: Byggnads- och miljönämnden 31.10.201911.11.2019 09.00 - 03.12.2019 00.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechef, tjänster för seniorer 7.11.2019 85 §; val av närvårdare 11.11.2019 09.00 - 03.12.2019 23.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechef, tjänster för vuxna 11.11.2019 31 §; beviljandet av forskningslov 11.11.2019 09.00 - 03.12.2019 23.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechef, tjänster för vuxna 7.11.2019 29 §; val av sjukskötare 07.11.2019 09.00 - 29.11.2019 23.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechef, tjänster för vuxna 7.11.2019 30 §; val av sjukskötare 07.11.2019 09.00 - 29.11.2019 23.00
Meddelande om delgivning: Beslut om gemensamt tillstånd enligt miljöskyddslagen och marktäktslagen, ASM- Kiviainespalvelu Oy07.11.2019 00.00 - 10.12.2019 00.00
Kungörelse: Lovisa stads fullmäktigesammanträde 14.11.2019 kl. 18.0006.11.2019 14.00 - 14.11.2019 18.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Lokalchefen 5.11.2019 § 13; Hyrning av bastu i Strömfors bruk05.11.2019 23.00 - 21.11.2019 00.00
Kungörelse: Borgå Elnät Ab:s tillståndsansökan enligt vattenlagen04.11.2019 23.00 - 05.12.2019 23.00
Protokoll: Utvecklings- och koncernsektionen 17.10.201904.11.2019 13.00 - 25.11.2019 23.00
Kungörelse: Valkon Halli Oy:s tillståndsansökan för miljöåtgärder03.11.2019 23.00 - 15.11.2019 23.00
Protokoll: Stadsstyrelsen 21.10.201901.11.2019 15.00 - 22.11.2019 23.00
Protokoll: Näringslivs- och infrastrukturnämnden 24.10.201930.10.2019 23.00 - 21.11.2019 00.00
Protokoll: Affärsverket Lovisa Vatten direktionen 22.10.201929.10.2019 15.00 - 20.11.2019 23.00
Protokoll: Grundtrygghetsnämnden 10.10.201929.10.2019 14.00 - 19.11.2019 23.00
Protokoll: Nämnden för fostran och bildning 23.10.201929.10.2019 10.00 - 20.11.2019 23.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Näringslivschefen 28.10.2019 § 12; Upphandling av Lovisa stads utredning om servicenät28.10.2019 23.00 - 13.11.2019 00.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Landsbygdsombudsman 28.10.2019 §9; Anhållan om lov för trafikmärke Määrlahden asutustie28.10.2019 13.00 - 18.11.2019 23.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Chef för småbarnspedagogik 24.10.2019 § 104; beviljande av forskningstillstånd (på finska)25.10.2019 08.00 - 15.11.2019 23.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechefen, tjänster för vuxna 23.10.2019 28 §; val av sjukskötare 24.10.2019 11.00 - 15.11.2019 23.00
Protokoll: Välfärdsnämnden 9.10.201924.10.2019 10.00 - 14.11.2019 23.00
Protokoll: Stadsfullmäktige 16.10.201923.10.2019 12.00 - 29.11.2019 23.00
Kungörelse: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nylands beslut i frågan om tillämpning av miljöbedömningsförfarandet (MKB), Tetoms vindkraftspark i Lovisa18.10.2019 08.00 - 21.11.2019 00.00
Nylands avfallsnämnds protokoll från sammanträdet 12.9.201917.10.2019 08.00 - 17.11.2019 00.00
Kungörelse om uppbåd16.04.2019 23.00 - 16.12.2019 00.00
Kungörelse: Röjning av väg- och skyddsområden längs landsväg 11893, Grevnäsvägen 1-77028.03.2018 21.00 - 30.09.2020 22.00