Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelser

RubrikTill påseende ▼
Offentlig delgivning: Strömman Triathlon, Strömfors 25.7.202119.10.2020 13.00 - 09.11.2020 23.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Markanvändningsingenjören 19.10.2020 § 34; Överförning av arrenderätten för semesterbostadstomt nr 20718.10.2020 22.00 - 13.11.2020 00.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Markanvändningsingenjören 19.10.2020 § 35; Försäljning av ett outbrutet område, 434-410-1-2318.10.2020 22.00 - 14.11.2020 00.00
Flyttningsbeslut: Flyttning av fordon till upplag16.10.2020 13.00 - 17.11.2020 00.00
Protokoll: Grundtrygghetsnämnden 8.10.202016.10.2020 11.00 - 06.11.2020 12.00
Protokoll: Byggnads- och miljönämnden 8.10.202016.10.2020 10.00 - 07.11.2020 00.00
Offentlig delgivning: En anmälan om muddrings- och slåtterarbete på ett vattenområde på ett icke konstituerat delägarlag för ett samfällt område i enlighet med 2 kap. 6 § i vattenlagen. Plan över muddringsarbete i Lovisa på det samfällda vattenområdet 434-463-876-4 utanför fastighet 434-463-5-153.16.10.2020 08.00 - 22.11.2020 00.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Grundtrygghetsdirektören 15.11.2020 46 - 52 §; granskning av servicepris gällande barnskyddets placeringar (finsk beslutstext)16.10.2020 08.00 - 03.11.2020 23.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Grundtrygghetsdirektören 15.10.2020 53 §; tillstånd för bisyssla (finsk beslutstext) 16.10.2020 07.00 - 03.11.2020 23.00
Kungörelse: Beslut enligt marktätslagen / marktätslov, Matti Viren Oy15.10.2020 22.00 - 23.11.2020 00.00
Kungörelse: Möjlighet att framföra sin åsikt om avfallshanteringsföreskrifterna inom Nylands avfallsnämnds område15.10.2020 08.00 - 13.11.2020 00.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktören för stadskanslicentralen 14.10.2020 § 4; Val av huvudbokförare (på finska)15.10.2020 08.00 - 29.10.2020 09.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechefen Palvelupäällikkö 14.10.2020 59 §, val av sjukskötare 14.10.2020 13.00 - 02.11.2020 23.00
Kungörelse: Stadsfullmäktiges sammanträde 21.10.2020 kl. 18.0014.10.2020 09.00 - 21.10.2020 17.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Chef för småbarnspedagogik 12.10.2020 § 49; val av barnskötare inom småbarnspedagogik för visstidsanställning i Forsby daghems skiftesomsorg13.10.2020 09.00 - 04.11.2020 23.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Grundtrygghetsdirektören 12.10.2020 45 §; Stiftelsen för Lovisanejdens servicehus ansöker om ersättning för användning av personskydd under Covid-19 epidemin (finsk beslutstext)13.10.2020 06.00 - 30.10.2020 23.00
Beslut enligt miljöskyddslagen / bulleranmälan, Kreate Rata Oy12.10.2020 22.00 - 19.11.2020 00.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Markanvändningsingenjören 13.10.2020 § 33; Byte av markområden för bildande av tomt12.10.2020 22.00 - 04.11.2020 00.00
Protokoll: Landsbygdsnämnden 1.10.2020 nr 412.10.2020 13.00 - 02.11.2020 23.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Markanvändningsingenjören 12.10.2020 § 32; Förlängande av arrendeavtal för arrendeområde, 434-40-9901-1-V30111.10.2020 22.00 - 03.11.2020 00.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Infrastrukturchefen 9.10.2020 § 224; Anskaffning av bil, ansvarsområdet infrastruktur09.10.2020 22.00 - 26.10.2020 00.00
Protokoll: Välfärdsnämnden 30.9.202007.10.2020 14.00 - 29.10.2020 23.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Näringslivschefen 7.10.2020, 1 st.; Ensamföretagares coronaunderstöd för ekonomiska svårigheter som coronavirusepidemin orsakat06.10.2020 22.00 - 23.10.2020 23.00
Nylandsplanen 2050 har godkänts av landskapsfullmäktige06.10.2020 12.00 - 21.10.2020 23.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Grundtrygghetsdirektören 5.10.2020 44 §; prisförhöjning /Validia Oy (finsk beslutstext) 06.10.2020 08.00 - 23.10.2020 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 30.9.2020 § 126; tillstånd till bisyssla (på finska)02.10.2020 14.00 - 24.10.2020 22.00
Meddelande om anslag01.10.2020 22.00 - 03.11.2020 00.00
Protokoll: Näringslivs- och infrastrukturnämnden 24.9.202001.10.2020 22.00 - 22.10.2020 23.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechef, tjänster för barn och unga 30.9.2020 112 §; överflyttning av socialarbetare från barnfamiljers socialarbete till barnskyddet (finsk beslutstext)01.10.2020 06.00 - 20.10.2020 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 30.9.2020 § 125; val av skolgångshandledare för tiden 1.10.2020-4.6.2021, placeringsställe Valkon koulu (på finska)30.09.2020 14.00 - 22.10.2020 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Markanvändningsingenjören 30.9.2020 § 31; Överförning av arrenderätten för semesterbostadstomt nr 15329.09.2020 22.00 - 20.10.2020 23.00
Protokoll: Nämnden för fostran och bildning 23.9.202029.09.2020 14.00 - 24.10.2020 22.00
Protokoll: Stadsstyrelsens protokoll 21.9.202029.09.2020 14.00 - 20.10.2020 22.00
Protokoll: Stadsfullmäktige 16.9.202023.09.2020 13.00 - 30.10.2020 23.00
Meddelande: Beslut enligt vattenlagen, muddring av vattenområde och byggande av båtbrygga, sjösättningsramp och konstgjort grund, Lovisa23.09.2020 09.00 - 31.10.2020 00.00
Kungörelse: Tillstånd för tagande av marksubstanser enligt § 4 i marktäktslagen (555/1981)15.09.2020 22.00 - 23.10.2020 22.00
Kungörelse: Förfarandet för bedömning av miljökonsekvenserna av kärnkraftverket i Lovisa har inletts26.08.2020 23.00 - 27.10.2020 00.00