Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelser

RubrikTill påseende ▼
Tjänsteinnehavarbeslut: Näringslivschefen 15.1.2020 § 1; Anskaffning av bil, arbetsverkstad17.01.2020 16.00 - 02.02.2020 00.00
Protokoll: Stadsstyrelsen 13.1.202017.01.2020 14.00 - 07.02.2020 23.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechefen, tjänster för seniorer 17.1.2020 1 §; val av närvårdare 17.01.2020 13.00 - 10.02.2020 23.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechefen, tjänster för vuxna 16.1.2020 2 §: lov att granska patientuppgifter (finskt dokument)16.01.2020 14.00 - 07.02.2020 23.00
Kungörelse: Capstan Ltd har lämnat in tillståndansökan för att riva i enlighet med 127 § markanvändnings- och bygglagen gällande byggnaden på fastighet 434-4-78-417. 15.01.2020 23.00 - 30.01.2020 23.00
Kungörelse: Lovisa stad har lämnat in tillståndansökan för att riva i enlighet med 127 § i markanvändnings- och bygglagen gällande byggnaden på fastighet 434-473-1-417. 13.01.2020 23.00 - 28.01.2020 23.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Grundtrygghetsdirektören 13.1.2020 § 1; Att delta i projektet "Den emotionellt intelligenta socialarbetaren" (beslutet på finska)13.01.2020 08.00 - 04.02.2020 23.00
Protokoll: Grundtrygghetsnämnden 17.12.201908.01.2020 14.00 - 29.01.2020 23.00
Kungörelse: Kompletterad miljökonsekvensbeskrivning för YIT Industry Ltd:s projekt som gäller en tvådelad utvidgning av ett stenmaterialområde i byn Malmgård i Lovisa stad08.01.2020 00.00 - 07.03.2020 00.00
Kungörelse: Tillståndsansökan enligt vattenlagen, PJSC Rostelecom07.01.2020 23.00 - 14.02.2020 23.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Stadsdirektör § 2 3.1.2020; Lovisa stad blir medlem i föreningen för de historiska städerna i Finland (Suomen historiallisten kaupunkien yhdistys ry) (på finska)07.01.2020 14.00 - 28.01.2020 23.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Stadsdirektör § 1 3.1.2020: Val av ekonomisakkunnig (på finska)03.01.2020 14.00 - 24.01.2020 23.00
Protokoll: Nämnden för fostran och bildning 18.12.201903.01.2020 09.00 - 25.01.2020 23.00
Protokoll: Affärsverket Lovisa Vatten direktionen 17.12.201920.12.2019 12.00 - 20.01.2020 12.00
Protokoll: Stadsfullmäktige 11.12.201919.12.2019 10.00 - 27.01.2020 23.00
Kungörelse om ett beslut enligt vattenlagen: Anläggande av en elkabel i havet mellan Bergbo-Långstrand, Lovisa19.12.2019 00.00 - 20.01.2020 00.00
Kungörelse: Röjning av väg- och skyddsområden längs landsväg 11893, Grevnäsvägen 1-77028.03.2018 21.00 - 30.09.2020 22.00