Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelser

RubrikTill påseende ▼
Protokoll: Kultur- och fritidsnämnden 5.6.202414.06.2024 14.00 - 06.07.2024 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Markanvändningsingenjören 13.6.2024 § 9; Utarrendering av markområde för viss tid för inkvarteringsverksamhet, Särkjärvi norra badstrand13.06.2024 23.00 - 06.07.2024 00.00
Byggnadstillsynen: Anslagslista 17.6-1.7.202413.06.2024 15.00 - 01.07.2024 23.00
Beslut enligt miljöskyddslagen, bulleranmälan, Lovisa Konst et Kultur rf.12.06.2024 23.00 - 22.07.2024 23.00
Beslut enligt miljöskyddslagen, bulleranmälan, Oy Saltbodan Ab12.06.2024 23.00 - 22.07.2024 23.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 12.6.2024 § 68; Val av klasslärarvikarie (2021) för tiden 2.9.2024-15.5.2025, placeringsställe Koskenkylän koulu (på finska)12.06.2024 20.00 - 26.06.2024 20.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 12.6.2024 § 69; Val av timlärare i matematik i huvudsyssla för tiden 1.8.2024-31.7.2025, placeringsställe Harjurinteen koulu (på finska)12.06.2024 20.00 - 26.06.2024 20.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 11.6.2024 § 47; Val av skolgångshandledare för tiden 8.8.2024-30.5.2025, placeringställe Generalshagens skola12.06.2024 19.00 - 04.07.2024 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 11.6.2024 § 48; Val av skolgångshandledare för tiden 8.8.2024-30.5.2025, placeringsställe Generalhagens skolas vom-grupp12.06.2024 19.00 - 04.07.2024 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 11.6.2024 § 49; Val av skolgångshandledare för tiden 8.8.2024-30.5.2025, placeringsställe Generalshagens skolas specialundervisning12.06.2024 19.00 - 04.07.2024 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 11.6.2024 § 50;Val av skolgångshandledare för tiden 8.8.2024-30.5.2025, placeringsställe Lovisavikens skola12.06.2024 19.00 - 04.07.2024 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 11.6.2024 § 51;Val av skolgångshandledare för tiden 8.8.2024-30.5.2025, placeringsställe Koskenkylän koulu (på finska12.06.2024 19.00 - 04.07.2024 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 11.6.2024 § 52; Val av skolgångshandledare för tiden 8.8.2024-30.5.2025, placeringsställe Harjurinteen koulu (på finska)12.06.2024 19.00 - 04.07.2024 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 11.6.2024 § 53; Val av skolgångshandledare för tiden 8.8.2024-30.5.2025, placeringsställe Harjurinteen koulu (på finska)12.06.2024 19.00 - 04.07.2024 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 11.6.2024 § 54; Val av skolgångshandledare för tiden 8.8.2024-30.5.2025, placeringsställe Harjurinteen koulu (på finska)12.06.2024 19.00 - 04.07.2024 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 11.6.2024 § 55; Val av skolgångshandledare för tiden 8.8.2024-30.5.2025, placeringsställe Harjurinteen koulu (på finska)12.06.2024 19.00 - 04.07.2024 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 11.6.2024 § 56; Val av skolgångshandledare för tiden 8.8.2024-30.5.2025, placeringsställe Harjurinteen koulu (på finska)12.06.2024 19.00 - 04.07.2024 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 11.6.2024 § 57; Val av skolgångshandledare för tiden 8.8.2024-30.5.2025, placeringsställe Harjurinteen koulu (på finska)12.06.2024 19.00 - 04.07.2024 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 11.6.2024 § 58; Val av skolgångshandledare för tiden 8.8.2024-30.5.2025, placeringsställe Harjurinteen koulu (på finska)12.06.2024 19.00 - 04.07.2024 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 11.6.2024 § 59; Val av skolgångshandledare för tiden 8.8.2024-30.5.2025, placeringsställe Harjurinteen koulu (på finska)12.06.2024 19.00 - 04.07.2024 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 11.6.2024 § 60; Val av skolgångshandledare tillsvidare, placeringsställe Harjurinteen koulu (på finska)12.06.2024 19.00 - 04.07.2024 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 11.6.2024 § 61; Val av timlärare i tjänsteförhållande: Timlärare i huvudsyssla för tiden 1.8.2024-31.7.202512.06.2024 19.00 - 04.07.2024 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 11.6.2024 § 62; Val av skolgångshandledare för tiden 8.8.2024-30.5.2025 (på finska)12.06.2024 19.00 - 04.07.2024 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 11.6.2024 § 63; Val av skolgångshandledare för tiden 8.8.2024-30.5.2025, placeringsställe Valkon koulu (på finska)12.06.2024 19.00 - 04.07.2024 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 11.6.2024 § 64; Val av skolgångshandledare för tiden 8.8.2024-30.5.2025, placeringsställe Sävträsk skola12.06.2024 19.00 - 04.07.2024 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 11.6.2024 § 65; Val av skolgångshandledare för tiden 8.8.2024-30.5.2025, placeringsställe Harjurinteen koulu (på finska)12.06.2024 19.00 - 04.07.2024 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 11.6.2024 § 66; Val av skolgångshandledare för tiden 8.8.2024-30.5.2025, placeringsställe Harjurinteen koulu (på finska)12.06.2024 19.00 - 04.07.2024 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 11.6.2024 § 67; Val av skolgångshandledare för tiden 8.8.2024-30.5.2025, placeringsställe Harjurinteen koulu (på finska)12.06.2024 19.00 - 04.07.2024 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Chefen för småbarnspedagogik 12.6.2024 § 28; Val av lärare i småbarnspedagogik (på finska)12.06.2024 17.00 - 04.07.2024 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Chefen för småbarnspedagogik 12.6.2024 §27; Val av gruppfamiljedagvårdare12.06.2024 17.00 - 04.07.2024 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 11.6.2024 § 44; Val av skolgångshandledare för tiden 8.8.2024-30.5.2025, placeringsställe Forsby skola12.06.2024 17.00 - 04.07.2024 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 11.6.2024 § 45; Val av skolgångshandledare för tiden 8.8.2024-30.5.2025, placeringsställe Isnäsin koulu (på finska)12.06.2024 17.00 - 04.07.2024 22.00
Tjänsteinnhavarbeslut: Utbildningschefen 11.6.2024 § 43; Val av skolgångshandledare för tiden 8.8.2024-30.5.2025, placeringsställe Sävträsk skola12.06.2024 17.00 - 04.07.2024 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Infrastrukturchefen 11.6.2024 § 4 ja § 5; Placeringstillstånd11.06.2024 23.00 - 04.07.2024 00.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 28.5.2024 § 41; Val av klasslärarvikarie (2037) för tiden 9.8.2024-31.7.2025, placeringsställe Harjurinteen koulu (på finska)11.06.2024 16.00 - 03.07.2024 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 28.5.2024 § 42; Val av speciallärarvikarie (2103) för tiden 1.8.2024-31.7.2025, placeringsställe Harjurinteen koulu (på finska)11.06.2024 16.00 - 03.07.2024 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 29.5.2024 § 38; Val av timlärare i tjänsteförhållande: Timlärare med specialklassläraruppgifter (1113) för tiden 1.8.2024-31.7.2025, placeringställe Lovisavikens skola11.06.2024 16.00 - 03.07.2024 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 29.5.2024 § 39; Val av timlärare i tjänsteförhållande: Timlärare i olika ämnen för tiden 1.8.2024-31.7.2025, placeringsställe Lovisavikens skola11.06.2024 16.00 - 03.07.2024 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 29.5.2024 § 40; Val av timlärare i tjänsteförhållande: Timlärare i olika ämnen för tiden 1.8.2024-31.7.2025, placeringsställe Lovisavikens skola11.06.2024 16.00 - 03.07.2024 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Chefen för småbarnspedagogik 4.6.2024 § 23; Val av småbarnspedagogikens handledare för tiden 1.8.2024-31.7.2025 (på finska)11.06.2024 15.00 - 03.07.2024 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Chefen för småbarnspedagogik 4.6.2024 § 25; Val av småbarnspedagogikens barnskötare till Märlax daghem (på finska)11.06.2024 15.00 - 03.07.2024 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: tf invandrarkoordinator 30.5.2024 § 1; användning av närvarotolk och hjälp med ärenden (på finska)11.06.2024 15.00 - 03.07.2024 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 28.5.2024 § 6; Val av timlärare: timlärare i huvudsyssla för tiden 1.8.2024-31.7.2025, placeringsställen Ruukin, Tesjoen och Valkon koulu (på finska)11.06.2024 15.00 - 03.07.2024 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 29.5.2024 § 36; Val av timlärare i huvudsyssla för tiden 9.8.2024-26.3.2025, placeringsställe Tesjoen koulu (på finska)11.06.2024 15.00 - 03.07.2024 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 29.5.2024 § 37; Val av timlärare i tjänsteförhållande: Timlärare i flexibla grundläggande utbildningen (1127) för tiden 1.8.2024-31.7.2025, placeringsställe Lovisavikens skola11.06.2024 15.00 - 03.07.2024 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Val av småbarnspedagogikens handledare för tiden 1.8.2024-31.7.2025 (på finska)11.06.2024 15.00 - 03.07.2024 22.00
Protokoll: Landsbygdsnämnden 6.6.2024 nr 611.06.2024 07.00 - 02.07.2024 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Livskraftsutvecklaren 10.6.2024 § 17; Tillstånd att ordna loppmarknad på Lovisa torg10.06.2024 23.00 - 03.07.2024 00.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Chefen för stadsplaneringsavdelningen 7.6.2024 § 4; Anskaffning av sakkunnigarbete för värdering av fastighet, Lovisa Källa07.06.2024 23.00 - 02.07.2024 00.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Chefen för stadsplaneringsavdelningen 7.6.2024 § 5; Anställning av en planerare för viss tid 1.7-31.12.202407.06.2024 23.00 - 02.07.2024 00.00
Byggnadstillsynen: Anslagslista 11-25.6.202407.06.2024 14.00 - 25.06.2024 23.00
Byggnadstillsynen: Anslagslista 14-28.6.202407.06.2024 14.00 - 28.06.2024 23.00
Protokoll: Stadsfullmäktige 3.6.202407.06.2024 14.00 - 15.07.2024 22.00
Kungörelse: Beslut enligt miljöskyddslagen / bulleranmälan, Oy Saltbodan Ab 06.06.2024 23.00 - 05.07.2024 23.00
Protokoll: Näringslivs- och infrastrukturnämnden 30.5.202406.06.2024 23.00 - 16.07.2024 00.00
Protokoll: Nämnden för fostran och bildning 22.5.202406.06.2024 16.00 - 28.06.2024 22.00
Byggnadstillsynen: Anslagslista 10.-24.6.202406.06.2024 15.00 - 24.06.2024 23.00
Kungörelse: Beslut i enlighet med miljöskyddslagen, (527/2014) 65 § som gäller ändring av kontrollprogram 06.06.2024 12.00 - 10.07.2024 23.00
Byggnadstillsynen: Anslagslista 7-21.6.2024 05.06.2024 12.00 - 21.06.2024 23.00
Protokoll: Affärsverket Lovisa Vattens direktion 29.5.202404.06.2024 08.00 - 26.06.2024 22.00
Byggnadstillsynen: Anslagslista 5.6-19.6.202403.06.2024 14.00 - 19.06.2024 22.00
Protokoll: Stadsstyrelsen 30.5.2024 (nr 13)03.06.2024 14.00 - 24.06.2024 22.00
Protokoll: Stadsstyrelsen 30.5.2024 (nr 12)03.06.2024 13.00 - 24.06.2024 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Tf stadsdirektör § 10 28.5.2024; Lokala justeringspotter och fördelning av potten för utvecklingsprogrammet vid stadskanslicentralen från och med 1.6.2024 (på finska)03.06.2024 12.00 - 24.06.2024 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Tf stadsdirektör § 11 28.5.2024; Lokala justeringspotter och fördelning av potten för utvecklingsprogrammet för anställda utan lönesättningskod från och med 1.6.2024 (på finska)03.06.2024 12.00 - 24.06.2024 22.00
Meddelande om framläggande av tomtindelning och om rätt att framställa en anmärkning02.06.2024 22.00 - 17.06.2024 22.00
Byggnadstillsyn: Anslagslista 4.6-18.6.202401.06.2024 22.00 - 18.06.2024 22.00
Byggnadstillsyn: Anslagslista 3.6-17.6.202431.05.2024 10.00 - 17.06.2024 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Sysselsättningskoordinatorn 30.5.2024 § 1; Kommuntillägg för sysselsättning, 2684590-930.05.2024 23.00 - 25.06.2024 00.00
Kungörelse: Beslut enligt miljöskyddslagen /bulleranmälan, Liljendal Ungdomsförening r.f.30.05.2024 22.00 - 08.07.2024 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktören för centralen för näringsliv och infrastrukturs 28.5.2024 § 10; Avtal om geografiskt informationssystem mellan Lovisa stad och Lappträsk kommun29.05.2024 23.00 - 21.06.2024 00.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Chefen för småbarnspedagogik 20.5.2024 § 19; Val av småbarnspedagogikens barnskötare29.05.2024 11.00 - 20.06.2024 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Chefen för småbarnspedagogik 20.5.2024 § 20; Barnskötare till Treffis för tiden 1.8.2024-31.7.202529.05.2024 11.00 - 20.06.2024 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Chefen för småbarnspedagogik 20.5.2024 § 21; Val av småbarnspedagogikens barnskötare29.05.2024 11.00 - 20.06.2024 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 23.5.2024 § 27; Val av timlärare i huvudsyssla i matematik, fysik och kemi för tiden 1.8.2024-31.7.2025, placeringsställe Harjurinteen koulu (på finska)29.05.2024 11.00 - 20.06.2024 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 23.5.2024 § 28; Val av timlärare i huvudsyssla i finska och litteratur för tiden 1.8.2024-31.7.2025, placeringsställe Harjurinteen koulu (på finska)29.05.2024 11.00 - 20.06.2024 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 23.5.2024 § 30; Val av timlärare i huvudsyssla med S2-läraruppgifter för tiden 1.8.2024-31.7.2025, placeringsställe Harjurinteen koulu (på finska)29.05.2024 11.00 - 20.06.2024 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 23.5.2024 § 31; Val av resurslärare för årsklasserna 7-9 för tiden 1.8.2024-31.7.2025, placeringsställe Harjurinteen koulu (på finska)29.05.2024 11.00 - 20.06.2024 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 27.5.2024 § 33; Val av ICT-sommararbetare för tiden 24.7.-30.8.2024 (på finska)29.05.2024 11.00 - 20.06.2024 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut:Utbildningschefen 23.5.2024 § 26; Val av timlärare i huvudsyssla i gymnastik, hälsokunskap och biologi för tiden 1.8.2024-31.7.2025, placeringsställe Harjurinteen koulu (på finska)29.05.2024 11.00 - 20.06.2024 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut:Utbildningschefen 23.5.2024 § 29; Val av timlärare i huvudsyssla i svenska, placeringsställe Harjurinteen koulu (på finska)29.05.2024 11.00 - 20.06.2024 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut:Utbildningschefen 23.5.2024 § 32; Val av timlärare i huvudsyssla med specialklassläraruppgifter, Harjurinteen koulu (på finska)29.05.2024 11.00 - 20.06.2024 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 23.5.2024 § 25; Val av timlärare i huvudsyssla i huslig ekonomi och hälsokunskap för tiden 1.8.2024-31.7.2025, placeringsställe Harjurinteen koulu (på finska)29.05.2024 09.00 - 20.06.2024 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 23.5.2024 § 24; Val av timlärare i huvudsyssla i historia, religion och samhällskunskap för tiden 1.8.2024-31.7.2025, placeringsställe Harjurinteen koulu (på finska)29.05.2024 08.00 - 20.06.2024 22.00
Meddelande: Beslut med anledning av Rapinston Oy:s anmälan om aktivitet som tillfälligt orsakar buller 28.05.2024 22.00 - 05.07.2024 22.00
Kungörelse: Beslut enligt miljöskyddslagen /bulleranmälan, Loviisa Powerboat Club ry26.05.2024 22.00 - 03.07.2024 22.00
Kungörelse: Beslut enligt miljöskyddslagen /bulleranmälan, Oy C et D Fastfood Ab23.05.2024 22.00 - 01.07.2024 22.00
Protokoll: Stadsfullmäktige 15.5.202422.05.2024 13.00 - 28.06.2024 22.00
Protokoll: Byggnads- och miljönämnden 14.5.202421.05.2024 23.00 - 29.06.2024 00.00
Kungörelse: Beslut enligt miljöskyddslagen /bulleranmälan, Loviisa Powerboat Club ry20.05.2024 22.00 - 27.06.2024 22.00
Meddelande om kungörelse: Tillståndsansökan enligt miljöskyddslagen: Ändring av verksamheten på hanteringsfältet i Lovisa och tillstånd att inleda verksamheten, Lovisa, Soilfood Oy15.05.2024 13.00 - 24.06.2024 22.00
Kungörelse: Röjning av väg- och skyddsområde vid landsväg 11927 Lovisa stad09.04.2024 12.00 - 30.06.2024 22.00
Kungörelse: Förslag till områden med betydande översvämningsrisk i Nyland samt framtagning av plan för hantering av översvämningsriskerna och miljörapport15.03.2024 00.00 - 17.06.2024 23.00
Meddelande om kungörelse: Samråd ordnas om de väsentliga frågorna och arbetsprogrammet för vattenvården samt miljökonsekvensbedömningen enligt lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004)15.12.2023 00.00 - 17.06.2024 23.00