Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelser

RubrikTill påseende ▼
Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechef, serviceområdet för vuxna, 28.5.2020 § 13 (på finska)29.05.2020 12.00 - 19.06.2020 22.00
Meddelande om beslut enligt vattenlagen: Anläggande av sjökabel för datatrafik inom Finlands ekonomiska zon och tillstånd för förberedande arbeten29.05.2020 08.00 - 06.07.2020 23.00
Kungörelse: Förslag till detaljplan framlagda 28.05.2020 23.00 - 15.06.2020 23.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Lokalchefen 27.5.2020 § 2; Val av VVSA- och elentreprenör27.05.2020 22.00 - 11.06.2020 23.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Näringslivschefen 28.5.2020, 9 st.; Ensamföretagares coronaunderstöd för ekonomiska svårigheter som coronavirusepidemin orsakat27.05.2020 22.00 - 14.06.2020 23.00
Protokoll: Stadsfullmäktige 20.5.202027.05.2020 15.00 - 03.07.2020 22.00
Meddelande om kungörelse:En plan för samordnad recipientkontroll av vattenområden omkring Hästholmen (planen för kontroll av verkningarna på vattenmiljön och verkningarna på fisket och fiskebestånden)27.05.2020 12.00 - 03.07.2020 23.00
Offentlig delgivning: En anmälan om muddrings- och slåtterarbete på ett vattenområde på ett icke konstituerat delägarlag för ett samfällt område i enlighet med 2 kap. 6 § i vattenlagen26.05.2020 14.00 - 02.07.2020 23.00
Offentlig delgivning: En anmälan om muddrings- och slåtterarbete på ett vattenområde på ett icke konstituerat delägarlag för ett samfällt område i enlighet med 2 kap. 6 § i vattenlagen. 26.05.2020 14.00 - 02.07.2020 23.00
Offentlig delgivning: En anmälan om muddrings- och slåtterarbete på ett vattenområde på ett icke konstituerat delägarlag för ett samfällt område i enlighet med 2 kap. 6 § i vattenlagen. 26.05.2020 14.00 - 02.07.2020 23.00
Protokoll: Välfärdsnämnden 13.5.202026.05.2020 10.00 - 17.06.2020 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Dir. för centr. för näringsliv och infrastruktur 25.5.2020 § 13; Skötande av byggnadsinspektörsuppgifter 1.6-31.12.202025.05.2020 22.00 - 09.06.2020 23.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Grundtrygghetsdirektören 22.5.2020 § 31, Att utse ansvarig läkare för smittsamma sjukdomar och vikarier för denna från och med 19.6.2020 (på finska)25.05.2020 14.00 - 15.06.2020 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Grundtrygghetsdirektören 20.5.2020 § 29, Upphandling av experttjänster för producentstyrsystem (på finska)25.05.2020 13.00 - 15.06.2020 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Grundtrygghetsdirektören 20.5.2020 § 30, Anskaffning av leasingbilar för hemvården (på finska)25.05.2020 13.00 - 15.06.2020 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 18.5.2020 § 39; Utplacering av klasslärartjänst (1053) från Pernå kyrkoby skola till Forsby skola25.05.2020 10.00 - 16.06.2020 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 18.5.2020 § 40; Utplacering av klasslärartjänst (1052) från Pernå kyrkoby skola till Forsby skola25.05.2020 10.00 - 16.06.2020 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 19.5.2020 § 42; Utplacering av skolgångshandledare från Teutjärven koulu till Kirkonkylän koulu fr.o.m. 1.8.2020 (på finska)25.05.2020 10.00 - 16.06.2020 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 19.5.2020 § 43; Utplacering av uppgiften som skolgångshandledare från Pernå kyrkoby skola til Sävträsk skola25.05.2020 10.00 - 16.06.2020 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut:Utbildningschefen 19.5.2020 § 41; Utplacering av klasslärartjänst (2061) från Teutjärven koulu till Kirkonkylän koulu (på finska)25.05.2020 10.00 - 16.06.2020 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 25.5.2020 § 45; Val av vikarie: vikarie för lektor i matematik (2119) för tiden 1.8.2020-5.6.2021, placeringsställe Harjurinteen koulu (på finska)25.05.2020 08.00 - 16.06.2020 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut:Utbildningschefen 25.5.2020 § 44; Besättande av tjänsteförhållande: Timlärare i huvudsyssla i svenska för tiden 1.8.2020-31.7.2021, placeringsställe Harjurinteen koulu (på finska)25.05.2020 08.00 - 16.06.2020 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Näringslivschefen 22.5.2020, 8 st.; Ensamföretagares coronaunderstöd för ekonomiska svårigheter som coronavirusepidemin orsakat21.05.2020 22.00 - 07.06.2020 23.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Infrastrukturchefen 20.5.2020 § 202; Underhållsarbeten av dagvattenbrunnarna 2020-2022 20.05.2020 22.00 - 07.06.2020 23.00
Anslag över beslut: Fors- och strömområden i vattendrag för vandringsfisk i Kymmene älvs vattendrag, Kotka, Kouvola, Lovisa och Pyttis20.05.2020 14.00 - 29.06.2020 23.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 17.5.2020 § 28; Besättande av tjänsteförhållande: Timlärare i huvudsyssla (7-8) som specialklasslärare för tiden 1.8.2020-31.7.2021, placeringsställe Harjurinteen koulu (på finska)20.05.2020 14.00 - 11.06.2020 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 17.5.2020 § 29; Besättande av tjänsteförhållande: Timlärare i huvudsyssla i matematik och fysik för tiden 1.8.2020-31.7.2021, placeringsställe Harjurinteen koulu (på finska)20.05.2020 14.00 - 11.06.2020 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 17.5.2020 § 30; Besättande av tjänsteförhållande för tiden 1.8.2020-31.7.2021: Timlärare i huvudsyssla med klassläraruppgifter (1043), placeringsställe Isnäs skola20.05.2020 14.00 - 11.06.2020 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 17.5.2020§ 27; Besättande av tjänsteförhållande: timlärare i huvudsyssla med specialklassläraruppgifter för tiden 1.8.2020-31.7.2021, placeringsställe Harjurinteen koulu (på finska)20.05.2020 14.00 - 11.06.2020 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 18.5.2020 § 31; Besättande av tjänsteförhållande för tiden 1.9.2020-31.7.2021: Timlärare i huvudsyssla i matematik, placeringsställe Lovisa Gymnasium och Lovisavikens skola20.05.2020 14.00 - 11.06.2020 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 18.5.2020 § 33; Besättande av tjänsteförhållande för tiden 1.8.2020-31.7.2021: Timlärare i huvudsyssla som speciallärare (1093), placeringsställe Generalshagens skola20.05.2020 14.00 - 11.06.2020 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 18.5.2020 § 34; Besättande av tjänst för tiden 1.8.2020-31.7.2021: Speciallärare vom (1084), placeringsställe Generalshagens skola20.05.2020 14.00 - 11.06.2020 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 18.5.2020 § 35; Besättande av tjänst för tiden 1.8.2020-31.7.2021: Klasslärare (1015), placeringsställe Generalshagens skola20.05.2020 14.00 - 11.06.2020 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 18.5.2020 § 36;Besättande av tjänst för tiden 1.8.2020-31.7.2021: Klasslärare (1020), placeringsställe Generalshagens skola20.05.2020 14.00 - 11.06.2020 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 18.5.2020 § 37; Besättande av tjänst för tiden 1.8.2020-31.7.2021: Specialklasslärare (1083(, placeringsställe Generalshagens skola20.05.2020 14.00 - 11.06.2020 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut:Utbildningschefen 18.5.2020 § 32; Besättande av tjänsteförhållande för tiden 1.8.2020-31.7.2021: Timlärare i huvudsyssla med specialklassläraruppgifter (1086), placeringsställe Generalshagens skola20.05.2020 14.00 - 11.06.2020 22.00
Tjäsnteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 18.5.2020 § 38; Besättande av klasslärarvikarietjänst (1024) för tiden 12.8.2020-3.2.2021, placeringsställe Generalshagens skola20.05.2020 14.00 - 11.06.2020 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 15.5.2020 §20; Besättande av tjänst för tiden 1.8.2020-31.7.2021: Tf klasslärare (1071), placeringsställe Tessjö skola19.05.2020 13.00 - 10.06.2020 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 15.5.2020 §21; Besättande av tjänsteförhållande för tiden 1.8.2020-31.7.2021: Tf timlärare i huvudsyssla med klassläraruppgifter (1075), placeringsställe Tessjö skola19.05.2020 13.00 - 10.06.2020 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 17.5.202 §26; Besättande av tjänst: Speciallärare, undervisning enligt verksamhets-områden (2087) för tiden 1.8.2020-31.7.2021, placeringsställe Harjurinteen koulu (på finska)19.05.2020 13.00 - 10.06.2020 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 17.5.2020 §24; Besättande av tjänst: Specialklasslärares tjänst (2082) för tiden 1.8.2020-31.7.2021, placeringsställe Harjurinteen koulu (på finska)19.05.2020 13.00 - 10.06.2020 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 17.5.2020 §25; Besättande av tjänst: Specialklasslärares tjänst (2111) för tiden 1.8.2020-31.7.2021, placeringsställe Harjurinteen koulu (på finska)19.05.2020 13.00 - 10.06.2020 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut:Utbildningschefen 17.5.2020 §23; Besättande av tjänst: Specialklasslärares tjänst (2081) för tiden 1.8.2020-31.7.2021, placeringsställe Harjurinteen koulu (på finska)19.05.2020 13.00 - 10.06.2020 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 15.5.2020 §18; Besättande av tjänsteförhållande för tiden 1.8.2020-31.7.2021: Timlärare i huvudsyssla i modersmål och litteratur (1125), placeringsställe Lovisavikens skola19.05.2020 10.00 - 10.06.2020 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 15.5.2020 §19; Besättande av tjänst för tiden 1.8.2020-31.7.2021: Lektor i matematik (1112), placeringsställe Lovisavikens skola19.05.2020 10.00 - 10.06.2020 22.00
Tjänsteinnehavabeslut: Utbildningschefen 15.5.2020 § 15: Besättande av tjänsteförhållande för tiden 1.8.2020-31.7.2021: Timlärare i huvudsyssla för den flexibla grundläggande utbildningen, jopo (1127), placeringsställe Lovisavikens skola19.05.2020 09.00 - 10.06.2020 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 15.5.2020 § 12; Besättande av tjänsteförhållande för tiden 1.8.2020-31.7.2021: Timlärare i huvudsyssla med specialklassläraruppgifter (1085), placeringsställe Lovisavikens skola 19.05.2020 09.00 - 10.06.2020 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 15.5.2020 § 14; Besättande av tjänsteförhållande för tiden 1.8.2020-31.7.2021: Timlärare i huvudsyssla i bildkonst (1120), placeringsställe Lovisavikens skola19.05.2020 09.00 - 10.06.2020 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 15.5.2020 § 16; Besättande av tjänsteförhållande för tiden 1.8.2020-31.7.2021: Timlärare i huvudsyssla i engelska och tyska, placeringsställe Lovisavikens skola19.05.2020 09.00 - 10.06.2020 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 15.5.2020 §17; Besättande av tjänsteförhållande för tiden 1.8.2020-31.7.2021: Timlärare i huvudsyssla i finska, placeringsställe Lovisavikens skola19.05.2020 09.00 - 10.06.2020 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 15.5.2020§ 13; Besättande av tjänsteförhållande för tiden 1.8.2020-31.7.2021:Timlärare i huvudsyssla med specialklassläraruppgifter, placeringsställe Lovisavikens skola19.05.2020 09.00 - 10.06.2020 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Markanvändningsingenjören 19.5.2020 § 14; Överförning av arrenderätten för semesterbostadstomt nr 19218.05.2020 22.00 - 08.06.2020 23.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Markanvändningsingenjören 19.5.2020 § 15; Överförning av arrenderätten för semesterbostadstomt nr 16518.05.2020 22.00 - 08.06.2020 23.00
Tjänsteinnehavarabeslut: Utbildningschefen 21.4.2020 § 9; eron myöntäminen, Ulla-Maija Väisänen (på finska)15.05.2020 11.00 - 06.06.2020 22.00
Protokoll: Nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion 23.4.202015.05.2020 09.00 - 06.06.2020 22.00
Protokoll: Stadsstyrelsen 11.5.202015.05.2020 08.00 - 05.06.2020 22.00
Protokoll: Byggnads- och miljönämnden 7.5.202015.05.2020 00.00 - 05.06.2020 23.00
Kungörelse: Ändring av stranddetaljplanen för Tjuvö-Österskog, Pernå.14.05.2020 22.00 - 15.06.2020 23.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 11.3.2020 § 5; beviljande av avsked, Carina Thomasson14.05.2020 14.00 - 05.06.2020 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Näringslivschefen 14.5.2020, 9 st.; Ensamföretagares coronaunderstöd för ekonomiska svårigheter som coronavirusepidemin orsakat13.05.2020 22.00 - 31.05.2020 23.00
Kungörelse: Tillståndsansökan enligt miljöskyddslagen, miljötillstånd för verksamhet vid en hamn och småbåtshamn i Isnäs, Lovisa11.05.2020 12.00 - 17.06.2020 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Chef för ansvarsområdet byggnadstillsyn och miljövård 8.5.2020 5 §, utnämning av vikarie för ledande byggnadsinspektören samt beviljande av tillägg till den uppgiftsbaserade lönen08.05.2020 11.00 - 01.06.2020 22.00
Protokoll: Nämnden för fostran och bildning 29.4.202008.05.2020 09.00 - 30.05.2020 22.00
Kungörelse: Den motiverade slutsatsen till Peab Industri Oy gällande utvidgningen av grus- och bergtäkten och fördjupningen av bergtäkten i Malmgård i Lovisa.07.05.2020 12.00 - 04.06.2020 22.00
Kungörelse: Anläggande av kablar i havsbotten i Lukusund och tillstånd till förberedande arbeten, Lovisa, Borgå Elnät Ab05.05.2020 08.00 - 11.06.2020 22.00
Meddelande om anslag30.04.2020 22.00 - 03.06.2020 00.00
Protokoll: Stadsfullmäktige 22.4.202029.04.2020 09.00 - 05.06.2020 22.00
Kungörelse: Röjning av väg- och skyddsområden längs landsväg 11893, Grevnäsvägen 1-77028.03.2018 21.00 - 30.09.2020 22.00