Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelser

RubrikTill påseende ▼
Tjänsteinnehavarbeslut: Stadsgeodeten 27.9.2022 § 54; Överförning av arrenderätten för semesterbostadstomt nr 21128.09.2022 23.00 - 20.10.2022 00.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Livskraftsutvecklaren 27.9.2022 § 4; Evenemangstillstånd27.09.2022 23.00 - 19.10.2022 00.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Stadsgeodeten 26.9.2022 § 53; Överförning av arrenderätten för semesterbostadstomt nr 19827.09.2022 23.00 - 19.10.2022 00.00
Protokoll: Stadsfullmäktige 21.9.202227.09.2022 14.00 - 03.11.2022 23.00
Protokoll: Revisionsnämnden 12.9.202226.09.2022 10.00 - 17.10.2022 22.00
Meddelande: Byggnads- och miljönämndens tillsynsrundtur i Tessjö 5.10.202225.09.2022 22.00 - 10.10.2022 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Sysselsättningskoordinatorn 23.9.2022 § 4; Kommuntillägg för sysselsättning 23.09.2022 23.00 - 15.10.2022 00.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Sysselsättningskoordinatorn 23.9.2022 § 5; Kommuntillägg för sysselsättning 23.09.2022 23.00 - 15.10.2022 00.00
Offentlig delgivning: Beslut om tillfällig användning av fastigheter för försvarsmaktens militärövningsverksamhet 14.-16-10.202223.09.2022 08.00 - 24.10.2022 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Stadsgeodeten 21.9.2022 § 50; Överförning av arrenderätten för semesterbostadstomt nr 7322.09.2022 23.00 - 14.10.2022 00.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Sysselsättningskoordinatorn 22.9.2022 § 3; Kommuntillägg för sysselsättning 22.09.2022 23.00 - 14.10.2022 00.00
Protokoll: Stadsstyrelsen 12.9.202222.09.2022 07.00 - 13.10.2022 22.00
Protokoll: Byggnads- och miljönämnden 13.9.202220.09.2022 23.00 - 29.10.2022 00.00
Kungörelse: Nylands avfallsnämnd mötesprotokoll 3/202220.09.2022 08.00 - 20.10.2022 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechef, tjänster för seniorer 19.9.2022 § 91; Användning av medel från seniorfonden/ Rosenkulla20.09.2022 07.00 - 11.10.2022 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Landsbygdschef 19.9.2022 §1; Beslut om anskaffning av internet baserade Tiekuntarekisteri.fi tjänsten19.09.2022 12.00 - 10.10.2022 12.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Landsbygdsombudsman 16.9.2022 §1; Anhållan om lov för trafikmärke Segersby gårds väg16.09.2022 13.00 - 07.10.2022 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Landsbygdsombudsman 16.9.2022 §2; Anhållan om lov för trafikmärke Torpparimäen tiekunta 16.09.2022 13.00 - 07.10.2022 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Grundtrygghetsdirektören 12.9.2022 § 42; att bevilja lov för bisyssla (finsk beslutstext)13.09.2022 08.00 - 30.09.2022 22.00
Offentlig delgivning: En anmälan om muddrings- och slåtterarbete på ett vattenområde på ett icke konstituerat delägarlag för ett samfällt område i enlighet med 2 kap. 6 § i vattenlagen12.09.2022 13.00 - 19.10.2022 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktören för centralen för bildning och välfärd 12.9.2022 § 18; val av flerkunnig till kost- och städservicen tillsvidare fr.o.m. 1.10.2022/Forsby daghemKost- och ruoka- ja siivouspalveluiden moniosaajan valinta vakinaiseen tehtävään 1.10.2022 alkaen/Koskenkylän päiväkoti12.09.2022 09.00 - 04.10.2022 09.00
Kungörelse: Beslut enligt miljöskyddslagen / bulleranmälan09.09.2022 09.00 - 10.10.2022 22.00
Kungörelse: Besvär av tillståndssökanden till Vasa förvaltningsdomstol över ett beslut om miljötillstånd (Ändrande av verksamheten vid hamnen i Lovisa samt dess miljötillstånd och tillstånd för inledande av verksamheten (Lovisa)08.09.2022 12.00 - 06.10.2022 22.00
Kungörelse: Besvär av tillståndssökanden till Vasa förvaltningsdomstol över ett beslut om miljötillstånd (En utredning i enlighet med tillståndsbestämmelse 16 b i miljötillståndet för hamnen, Lovisa)08.09.2022 12.00 - 06.10.2022 22.00
Offentlig delgivning: En anmälan om muddrings- och slåtterarbete på ett vattenområde på ett icke konstituerat delägarlag för ett samfällt område i enlighet mes 2 kap. 6 § i vattenlagen. Plan över muddringsarbete i Lovisa på det samfällda vattenområdet 434- 485-876-4 utanför fastighet 434-485-2-147.05.09.2022 09.00 - 13.10.2022 00.00
Kungörelse: Meddelande om beslut enligt vattenlagen, kvarhållande av redan utförda muddring, deponering av muddermassorna och invallning i Söderstrand, Lovisa31.08.2022 09.00 - 08.10.2022 00.00
Meddelande om anslag 29.08.2022 23.00 - 04.10.2022 00.00
Protokoll: Näringslivs- och infrastrukturnämnden 18.8.202226.08.2022 23.00 - 04.10.2022 00.00