Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelser

RubrikTill påseende ▼
Tjänsteinnehavarbeslut: Chefen för stadsplaneringsavdelningen 1.6.2023 § 3; Arrende av fritidsbostadstomt nr 201.06.2023 23.00 - 24.06.2023 00.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Markanvändningsingenjören 31.5.2023 § 49; Arrende av fritidsbostadstomt nr 130a01.06.2023 23.00 - 24.06.2023 00.00
Protokoll: Stadsfullmäktige 24.5.202301.06.2023 14.00 - 10.07.2023 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Landsbygdsombudsman 1.6.2023 §2; Anhållan om lov för trafikmärke Analandets enskilda väglag01.06.2023 14.00 - 22.06.2023 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 31.5.2023; Ändring av cirkulationen av fakturor från och med 1.8.2023/Hembacka daghem (på finska)01.06.2023 08.00 - 22.06.2023 22.00
Kungörelse: Beslut enligt miljöskyddslagen, bulleranmälan, Andelslaget Finlands Bostadsmässa31.05.2023 22.00 - 07.07.2023 22.00
Kungörelse: Beslut enligt miljöskyddslagen, bulleranmälan, KV Olut ja viinibaarit Oy31.05.2023 22.00 - 07.07.2023 22.00
Kungörelse: Beslut enligt miljöskyddslagen, bulleranmälan, Lovisa Konst och Kultur r.f. 31.05.2023 22.00 - 07.07.2023 22.00
Anslagslista 2.-16.6.202331.05.2023 08.00 - 16.06.2023 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Livskraftsutvecklaren 30.5.2023 § 7; Evenemanget Lovisa Pride30.05.2023 23.00 - 22.06.2023 00.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Livskraftsutvecklaren 30.5.2023 § 8; Ingående av nytt hyresavtal med Fastighets Ab Galleriet Lovisa för terrassområdet på Drottninggatan30.05.2023 23.00 - 22.06.2023 00.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Livskraftsutvecklaren 30.5.2023 § 9; Uthyrning av försäljningsplats för Bistro och Butik Kronan på adressen Drottninggatan 1130.05.2023 23.00 - 22.06.2023 00.00
Protokoll: Revisionsnämnden 10.5.202330.05.2023 12.00 - 20.06.2023 22.00
Kungörelse: Beslut enligt miljöskyddslagen, bulleranmälan, Rapinsto Oy29.05.2023 23.00 - 06.07.2023 00.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Livskraftsutvecklaren 29.5.2023 § 5; Torgkafe Kim Högströms ansökan om förlängd öppethållningstid sommaren 202329.05.2023 23.00 - 21.06.2023 00.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Livskraftsutvecklaren 29.5.2023 § 6; Corint Conditoria Ky:s ansökan om förlängd öppethållningstid sommaren 202329.05.2023 23.00 - 21.06.2023 00.00
Kungörelse: En anmälan om evenemang som orsakar tillfälligt buller eller skakningar har inlämnats till Lovisa stads miljövårdsmyndighet i enlighet med 118 § i miljöskyddslagen (527/2014), Lovisa Skeppsbro ry29.05.2023 22.00 - 05.06.2023 22.00
Protokoll: Affärsverket Lovisa Vatten direktionen 23.5.202329.05.2023 14.00 - 20.06.2023 14.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Markanvändningsingenjören 26.5.2023 § 48; Arrende av byggplats nr 1 för flytande hus av fastighet 434-10-1057-528.05.2023 23.00 - 20.06.2023 00.00
Protokoll: Stadsstyrelsen 22.5.202326.05.2023 15.00 - 16.06.2023 22.00
Kungörelse: Beslut enligt miljöskyddslagen, bulleranmälan, Oy CD Fastfood Ab25.05.2023 23.00 - 04.07.2023 00.00
Kungörelse: Beslut enligt miljöskyddslagen, bulleranmälan, Oy Saltbodan Ab25.05.2023 23.00 - 04.07.2023 00.00
Kungörelse: Beslut enligt miljöskyddslagen, bulleranmälan, KV Restaurants Oy24.05.2023 23.00 - 01.07.2023 00.00
Kungörelse: Beslut enligt miljöskyddslagen, bulleranmälan, Ruukin Ravintolat Oy24.05.2023 23.00 - 01.07.2023 00.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Chefen för småbarnspedagogik 23.5.2023 § 29; Val av barnskötare till Forsby daghem 1.8.2023-19.1.202424.05.2023 11.00 - 15.06.2023 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Chefen för småbarnspedagogik 24.5.2023 § 30; Val av lärare till Fredsby daghem 1.8.2023-31.7.202424.05.2023 11.00 - 15.06.2023 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Chefen för småbarnspedagogik 23.5.2023 § 27; Val av socionom inom småbarnspedagogiken i Lovisa, Ruukin päiväkoti (på finska)24.05.2023 08.00 - 15.06.2023 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Chefen för stadsplaneringsavdelningen 23.5.2023 § 2; Arrende av fritidsbostadstomt nr 423.05.2023 23.00 - 15.06.2023 00.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur 23.5.2023 § 12; Val av skogsbrukskunnig23.05.2023 23.00 - 15.06.2023 00.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Lokalchefen 23.5.2023 § 1; Val av entreprenör, målningsentreprenad av idrottshuset i Liljendal23.05.2023 23.00 - 15.06.2023 00.00
Protokoll: Stadsfullmäktige 17.5.202323.05.2023 14.00 - 29.06.2023 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Chefen för småbarnspedagogik 17.5.2023 § 25; Val av socionom inom småbarnspedagogiken i Villekulla daghem23.05.2023 14.00 - 14.06.2023 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Stadsdirektören 16.5.2023 § 10; Anställning av ICT-stödperson för viss tid (på finska)23.05.2023 14.00 - 13.06.2023 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Chefen för småbarnspedagogik 17.5.2023 § 23; Val av socionom inom småbarnspedagogiken i Lovisa, Forsby daghem (på finska)23.05.2023 13.00 - 14.06.2023 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Chefen för småbarnspedagogik 17.5.2023 § 24; Val av socionom inom småbarnspedagogiken i Lovisa, Fredsby daghem23.05.2023 13.00 - 14.06.2023 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 16.5.2023 § 33; val av vikarie för speciallärare för tiden 1.8.2023-31.7.2024, placeringsställe Harjurinteen koulu (på finska)23.05.2023 09.00 - 14.06.2023 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 16.5.2023 § 34; Besättande av tjänsteförhållande: Timlärare i huvudsyssla med specialförskolundervisnings uppgifter för tiden 1.8.2023-31.7.2024, placeringsställe Harjurinteen koulu (på finska)23.05.2023 09.00 - 14.06.2023 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 17.5.2023 § 35; Val av resurslärare: Timlärare i huvudsyssla med förskolläraruppgifter för tiden 1.8.2023-31.7.2024, placeringsställe Generalshagens skola 23.05.2023 09.00 - 14.06.2023 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 17.5.2023 § 36; Besättande av vikarie för klasslärare (1024) för tiden 1.8.2023-1.6.2024, placeringsställe Generalshagens skola23.05.2023 09.00 - 14.06.2023 22.00
Kungörelse: Lovisa skärgårds fiskeriområdes meddelande om framläggande av mötesprotokoll23.05.2023 08.00 - 29.06.2023 00.00
Tjänsteinnehavarbeslut:Utbildningschefen 16.5.2023 § 32; Val av skolcoach (KOUCOA-2) fr.o.m. 10.8.2023, placeringsställe Harjurinteen koulu (på finska)23.05.2023 08.00 - 14.06.2023 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Infrastrukturchefen 22.5.2023 § 9; Skogbyvägens belysning22.05.2023 23.00 - 14.06.2023 00.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Markanvändningsingenjören 22.5.2023 § 47; Arrende av fritidsbostadstomt nr 2922.05.2023 23.00 - 14.06.2023 00.00
Protokoll: Kultur- och fritidsnämnden 10.5.202322.05.2023 08.00 - 12.06.2023 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Markanvändningsingenjören 19.5.2023 § 46; Utarrenderande av markområde för utplacering av tillfällig utställningslokal på planenlig parkeringsplats, Strömfors bruk 21.05.2023 23.00 - 13.06.2023 00.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Chefen för småbarnspedagogik 11.5.2023 § 16; Val av lärare inom småbarnspedagogiken i Lovisa, Forsby daghem15.05.2023 11.00 - 06.06.2023 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Chefen för småbarnspedagogik 11.5.2023 § 17; Val av lärare inom småbarnspedagogiken i Lovisa, Forsby daghem15.05.2023 11.00 - 06.06.2023 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Chefen för småbarnspedagogik 15.5.2023 § 19; Val av ambulerande barnskötare inom småbarnspedagogiken i Lovisa, Fredsby daghem (på finska)15.05.2023 11.00 - 06.06.2023 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Chefen för småbarnspedagogik 15.5.2023 § 20; Val av barnskötare inom småbarnspedagogiken i Lovisa (på finska)15.05.2023 11.00 - 06.06.2023 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Val av lärare inom småbarnspedagogiken i Lovisa för tiden 1.8.2023-31.7.2024 (på finska)15.05.2023 11.00 - 06.06.2023 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Chefen för småbarnspedagogik 15.5.2023 § 18; Val av småbarnspedagogikens socionom (på finska)15.05.2023 09.00 - 06.06.2023 22.00
Kungörelse: Planstomme (Strömfors by) och stranddetaljplan (Jomalsund) framlagda11.05.2023 23.00 - 12.06.2023 23.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Chefen för småbarnspedagogik 11.5.2023 § 15; Val av barnskötare till Hembacka daghem11.05.2023 14.00 - 02.06.2023 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Chefen för småbarnspedagogik 11.5.2023 § 14; Val av ambulerande barnskötare till småbarnspedagogiken i Lovisa, Villekulla daghem11.05.2023 13.00 - 02.06.2023 22.00
Kungörelse: Beslut enligt miljöskyddslagen, bulleranmälan, Loviisan Lämpö Oy08.05.2023 23.00 - 14.06.2023 23.00
Meddelande om anslag 08.05.2023 23.00 - 13.06.2023 00.00
Protokoll: Näringslivs- och infrastrukturnämnden 27.4.2023 05.05.2023 23.00 - 13.06.2023 00.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Chefen för stadsplaneringsavdelningen 4.5.2023 § 1; Tomtindelning i stadsdel 6 i kvarteret 610 för tomt 1604.05.2023 23.00 - 06.06.2023 00.00
Kungörelse: Lovisa skärgårds fiskeriområdes meddelande om framläggande av mötesprotokoll03.05.2023 11.00 - 12.06.2023 23.00
Uppbåd i Nyland 202328.02.2023 23.00 - 15.12.2023 23.00