Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelser

RubrikTill påseende ▼
Byggnadstillsyn: Anslagslista 08.- 22.02.202306.02.2023 10.00 - 22.02.2023 23.00
Protokoll: Nämnden för fostran och bildning 25.1.202306.02.2023 10.00 - 28.02.2023 23.00
Protokoll: Näringslivs- och infrastrukturnämnden 26.1.202304.02.2023 00.00 - 14.03.2023 01.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktören för centralen för bildning och välfärd; Val av välfärdskoordinator (på finska)03.02.2023 15.00 - 25.02.2023 23.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Markanvändningsingenjören 30.1.2023 § 6; Att inte utnyttja förköpsrätt03.02.2023 00.00 - 25.02.2023 01.00
Kungörelse: Beslut enligt miljöskyddslagen / bulleranmälan 01.02.2023 00.00 - 11.03.2023 01.00
Protokoll: Affärsverket Lovisa Vatten direktionen 25.1.202330.01.2023 14.00 - 21.02.2023 14.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Markanvändningsingenjören 19.-23.1.2023 § 2-5; Överföringar av arrenderätt för semesterbostadstomterna nr 44, 85, 41 och 3030.01.2023 00.00 - 21.02.2023 01.00
Protokoll: Stadsstyrelsen 23.1.202326.01.2023 11.00 - 16.02.2023 23.00
Protokoll: Stadsfullmäktige 18.1.202325.01.2023 15.00 - 03.03.2023 23.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Chefen för småbarnspedagogik 25.1.2023 § 4; Val av lärare inom småbarnspedagogiken i Lovisa (på finska)25.01.2023 13.00 - 16.02.2023 23.00
Protokoll: Kultur- och fritidsnämnden 11.1.202324.01.2023 09.00 - 15.02.2023 23.00
Anhängiggörande av detaljplan, stranddetaljplan och detaljplaneändringar20.01.2023 00.00 - 21.02.2023 00.00
Kungörelse: Beslut om upplagsflyttning MYH-337, Volvo 4D Sedan 2,5D19.01.2023 12.00 - 25.02.2023 00.00
Kungörelse: Beslut om upplagsflyttning TCG-258, BMV 4D Sedan 740ia19.01.2023 12.00 - 25.02.2023 00.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur 18.1.2023 § 1; Tjänst till Pyttis kommun angående granskning av baskarta19.01.2023 00.00 - 10.02.2023 01.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Livskraftsutvecklaren 16.1.2023 § 1; Att ordna festivalen Bluegrass - 202317.01.2023 00.00 - 08.02.2023 01.00
Protokoll: Stadsstyrelsen 9.1.202316.01.2023 15.00 - 06.02.2023 23.00
Val av lärare inom småbarnspedagogiken (på finska)16.01.2023 13.00 - 07.02.2023 23.00