Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelser

RubrikTill påseende ▼
Kungörelse i enlighet med 128 § i markanvändnings- och bygglagen om en ansökan om tillstånd för miljöåtgärder, som gäller avverkningar på delgeneralplaneområdet vid Viborgsvägen i Tessjö15.04.2021 23.00 - 30.04.2021 22.00
Meddelande om beslut enligt miljöskyddslagen: Ändring av miljötillstånd för Dragmossens torvutvinningsområde, Lovisa15.04.2021 11.00 - 24.05.2021 23.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Grundtrygghetsdirektören 14.4.2021 8 §; Korrigerat beslut, medgivande till vetenskaplig undersökning, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (finsk beslutstext)15.04.2021 06.00 - 04.05.2021 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Infrastrukturchefen 14.4.2021 § 7; Val av landsbygdsombud till tjänsteförhållande på viss tid14.04.2021 22.00 - 29.04.2021 23.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Infrastrukturchefen 14.4.2021 § 8; Målning av körbanor 2021 - 202214.04.2021 22.00 - 29.04.2021 23.00
Kungörelse: Lovisa stads fullmäktigesammanträde 21.4.2021 kl. 18.0014.04.2021 14.00 - 21.04.2021 17.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 8.4.2021 § 10; val av tf. timlärare med klassläraruppgifter i huvudsyssla (1075), Tessjö skola13.04.2021 11.00 - 05.05.2021 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 8.4.2021 § 15; timlärare i huvudsyssla i bildkonst (1120), placeringsställe Lovisavikens skola12.04.2021 14.00 - 04.05.2021 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Timlärare i huvudsyssla med specialklassläraruppgifter (1086), placeringsställe Generalshagens skola12.04.2021 14.00 - 04.05.2021 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd § 11 8.4.2021; timlärare med klassläraruppgifter (1043), placeringsställe Isnäs skola12.04.2021 13.00 - 04.05.2021 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 8.4.2021 § 12; specialklasslärartjänst (1083), placeringsställe Generalshagens skola12.04.2021 13.00 - 04.05.2021 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 8.4.2021 § 13; speciallärartjänst (1084), placeringsställe Generalshagens skola12.04.2021 13.00 - 04.05.2021 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechefen 9.4.2021 51 §; att godkänna ett upphandlingsavtal (finsk beslutstext)12.04.2021 06.00 - 28.04.2021 22.00
Protokoll: Byggnads- och miljönämnden 30.3.202109.04.2021 22.00 - 30.04.2021 23.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Fastighetsingenjören 8.4.2021 § 4; Tomtindelningen för kvarteret 1106 i stadsdel 1009.04.2021 22.00 - 30.04.2021 23.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Näringslivschefen 9.4.2021 § 3; Vikariat för en individuell handledares studieledighet09.04.2021 11.00 - 25.04.2021 23.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Fastighetsingenjören 7.4.2021 § 3; Överförning av arrenderätten för semesterbostadstomt nr 20108.04.2021 22.00 - 30.04.2021 23.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 8.4.2021; undervisningen i högstadierna och gymnasierna i Lovisa ordas genom en hybridmodell(alterneringsmodell) så, att högst 2/3 kan vara i skolan tillika under tiden 12.4.-7.5.202108.04.2021 16.00 - 30.04.2021 22.00
Protokoll: Nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion 31.3.202108.04.2021 14.00 - 30.04.2021 22.00
Protokoll: Stadsstyrelsen 29.3.202108.04.2021 14.00 - 29.04.2021 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechefen 7.4.2021; val av psykolog, tjänster för barn och unga 07.04.2021 13.00 - 26.04.2021 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechefen 7.4.2021 18 §; Anmälan om tillhandahållandet av privata socialvårdstjänster, Seurana Oy (finsk beslutstext)07.04.2021 11.00 - 26.04.2021 22.00
Protokoll: Näringslivs- och infrastrukturnämnden 25.3.202101.04.2021 22.00 - 22.04.2021 23.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 1.4.2021 § 8; överföring från småbarnspedagogiken till den grundläggande utbildningen01.04.2021 13.00 - 23.04.2021 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 29.3.2021 § 2; ersättning för ofog på bilens motorplåts yta (på finska)01.04.2021 13.00 - 23.04.2021 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechef, tjänster för seniorer 1.4.2021 17 §; Plan för egenkontroll 2021, Rosenkulla boende-enhet (finskt dokument) 01.04.2021 12.00 - 19.04.2021 12.00
Meddelande om anslag31.03.2021 22.00 - 04.05.2021 23.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktör för centralen för bildning och välfärd 25.3.2021 § 6; Val av anstaltsbiträde i tillsvidareanställning i stället för personen som avböjde anställningen i beslutet 17.3.2021 § 5 (på finska)31.03.2021 14.00 - 22.04.2021 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Grundtrygghetsdirektören 29.3.2021 7 §; avtal med Menumat Oy gällande leverans av frysta måltider (finsk beslutstext)31.03.2021 08.00 - 19.04.2021 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: tf markanvändningsingenjören 30.3.2021 § 5; Försäljning av bostadstomt, 434-424-11-8530.03.2021 22.00 - 20.04.2021 23.00
Protokoll: Stadsstyrelsen 22.3.202130.03.2021 14.00 - 20.04.2021 22.00
Protokoll: Nämnden för fostran och bildning 24.3.202130.03.2021 09.00 - 21.04.2021 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Chef för kultur- och fritidsväsendet 29.3.2021 § 4; Förlängning av användningstid för kulturens projektbidrag för år 202029.03.2021 14.00 - 20.04.2021 22.00
Protokoll: Stadsfullmäktige 17.3.202126.03.2021 11.00 - 30.04.2021 22.00
Kungörelse: Beslut enligt miljöskyddslagen / marktäktstillstånd, Gräv och jordflyttning Helmer Backman14.03.2021 23.00 - 21.04.2021 22.00
Kungörelse om förslaget till åtgärdsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2022-202703.02.2021 15.00 - 14.05.2021 23.00
Kungörelse: Förslag till plan för hantering av översvämningsriskerna i Lovisa kustområde för åren 2022-202702.11.2020 14.00 - 14.05.2021 23.00
Kungörelse: Förslag till plan för hantering av översvämningsrisker i Kymmene älvs avrinningsområde 2022-202702.11.2020 00.00 - 14.05.2021 23.00
Meddelande om offentlig kungörelse: Kungörelse, förslag till förvaltningsplan för Kymmene älvs-Finska vikens förvaltningsområde 2022-202702.11.2020 00.00 - 14.05.2021 23.00