Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelser

RubrikTill påseende ▼
Offentlig delgivning: En anmälan om muddrings- och slåtterarbete på ett vattenområde på ett icke konstituerat delägarlag för ett samfällt område i enlighet med 2 kap. 6 § i vattenlagen18.05.2022 14.00 - 17.06.2022 22.00
Tjänsteinnehavrbeslut: Direktören för stadskanslicentralen, § 3, 18.5.2022; Videoinspelning av stadsfullmäktiges sammanträden 1.7.2022-31.5.2025r (på finska)18.05.2022 10.00 - 08.06.2022 10.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Stadsgeodeten 16.5.2022 § 29; Förlängande av arrendeavtal för arrendeområdet 434-401-6-69-V31017.05.2022 23.00 - 08.06.2022 00.00
Kungörelse: Beslut enligt 118 § i miljöskyddslagen (527/2014) / bulleranmälan, Destia Oy17.05.2022 22.00 - 27.05.2022 22.00
Meddelande om framläggande av mötesprotoll: Sondarö Fiskelag17.05.2022 14.00 - 16.06.2022 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Grundtrygghetsdirektören 17.5.2022 § 24; Förslag på prisanpassning för tiden 1.6-31.12.2022/ Attendo Oy (finsk beslutstext)17.05.2022 13.00 - 03.06.2022 22.00
Offentlig delgivning: En anmälan om muddrings- och slåtterarbete på ett vattenområde på ett icke konstituerat delägarlag för ett samfällt område i enlighet med 2 kap. 6 § i vattenlagen 17.05.2022 12.00 - 17.06.2022 22.00
Protokoll: Stadsstyrelsen 9.5.202217.05.2022 10.00 - 07.06.2022 22.00
Kungörelse: En anmälan om evenemang som orsakar tillfälligt buller eller skakningar i enlighet med 118 § i miljöskyddslagen (527/2014)16.05.2022 22.00 - 25.05.2022 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur 12.5.2022 § 8; Val av entreprenör för jordbyggnadsentreprenad, Isnäs skola13.05.2022 23.00 - 29.05.2022 00.00
Protokoll: Nämnden för fostran och bildning 3.5.202213.05.2022 09.00 - 04.06.2022 22.00
Kungörelse: Beslut enligt 118 § i miljöskyddslagen (527/2014) / bulleranmälan12.05.2022 22.00 - 20.06.2022 22.00
Kungörelse: Detaljplaneförslag till påseende, Jorvasvägen/Borgåvägen, Pernå12.05.2022 22.00 - 23.05.2022 14.00
Kungörelse: En anmälan om evenemang som orsakar tillfälligt buller eller skakningar i enlighet med 118 § i miljöskyddslagen (527/2014)12.05.2022 22.00 - 23.05.2022 22.00
Protokoll: Affärsverket Lovisa Vatten direktionen 5.5.202212.05.2022 09.00 - 03.06.2022 22.00
Protokoll: Landsbygdsnämnden 5.5.2022 nr 312.05.2022 09.00 - 02.06.2022 22.00
Kungörelse: Beslut om upplagsflyttning, Opel 5D Astra Caravan, registertecken IIR-81511.05.2022 14.00 - 24.06.2022 22.00
Kungörelse: Nylands avfallsnämnds mötesprotokoll 28.4.202211.05.2022 12.00 - 12.06.2022 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Chef för småbarnspedagogik 11.5.2022 § 3; Beviljande av forskningstillstånd/SUNRISE Finland-tutkimus (på finska)11.05.2022 12.00 - 01.06.2022 22.00
Kungörelse: Lovisa stads fullmäktigesammanträde 18.5.2022 kl. 18.0011.05.2022 09.00 - 18.05.2022 17.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Ledande läkaren 11.5.2022 § 2; lov att lämna ut hälsouppgifter/Valkon Hoitokoti (finsk beslutstext)11.05.2022 07.00 - 28.05.2022 22.00
Tjänsteinnehavrbeslut: Direktören för stadskanslicentralen, § 2, 10.5.2022; Val av controller (på finska)10.05.2022 14.00 - 31.05.2022 14.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Stadsgeodeten 6.5.2022 § 31; Arrendering av bostadstomt 434-5-535-4, Kretsgången 13, Söderåsen09.05.2022 23.00 - 24.05.2022 00.00
Meddelande om kungörelse: Den motiverade slutsatsen till NCC Industry Oy gäller mottagning av överskottsjord och förorenad jord, Greggböle, Lovisa.09.05.2022 12.00 - 06.06.2022 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechef, tjänster för barn och unga 5.5.2022 § 105; val av närvårdarvikarie, barnfamiljers hemservice09.05.2022 09.00 - 26.05.2022 22.00
Meddelande om framläggande av mötesprotoll: Borgå-Sibbos fiskeriområde08.05.2022 22.00 - 15.06.2022 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Infrastrukturchefen 6.5.2022 § 14; Konungen anländer till Lovisa 2-3.7.202206.05.2022 23.00 - 22.05.2022 00.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechef, tjänster för barn och unga 3.5.2022 § 88; att godkänna avtal om arbetshandledning (finsk beslutstext)05.05.2022 14.00 - 22.05.2022 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechef, tjänster för barn och unga 5.5.2022 § 103; att godkänna avtal om arbetshandledning (finsk beslutstext)05.05.2022 14.00 - 22.05.2022 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechef, tjänster för barn och unga 5.5.2022 § 104; att godkänna upphandlingsavtal gällande familjeterapi inom barnskyddet (finsk beslutstext)05.05.2022 14.00 - 22.05.2022 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechef, tjänster för seniorer 5.5.2022 § 48; Användning av medel från seniorfonden/ Taasiagården05.05.2022 14.00 - 22.05.2022 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechef, tjänster för seniorer 5.5.2022 § 49; Användning av medel från seniorfonden/ Lyckan05.05.2022 14.00 - 22.05.2022 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechef, tjänster för seniorer 5.5.2022 § 50; Användning av medel från seniorfonden/ Lyckan05.05.2022 14.00 - 22.05.2022 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Stadsgeodeten 28.4.2022 § 30; Överförning av arrenderätten för semesterbostadstomt nr 13304.05.2022 23.00 - 19.05.2022 00.00
Meddelande om anhängigt ärende: Ett förslag till fiskeriekonomisk samkontrollplan för Kymmene älv och havsområdet utanför 2022-202604.05.2022 14.00 - 13.06.2022 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Grundtrygghetsdirektören 3.5.2022 § 23; förslag till prisförhöjning/Oy Kaj Forsblom Ab (finsk beslutstext) 03.05.2022 07.00 - 20.05.2022 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Grundtrygghetsdirektören 2.5.2022 § 21; val av planerare till grundtrygghetscentralen för tiden 1.7-31.8.2022 (finsk beslutstext)03.05.2022 06.00 - 20.05.2022 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Grundtrygghetsdirektören 2.5.2022 § 22; att utse vikarie för ledande läkaren (finsk beslutstext)03.05.2022 06.00 - 20.05.2022 22.00
Meddelande om anslag 02.05.2022 23.00 - 07.06.2022 00.00
Kungörelse: Ansökan om tillstånd 2022-122 för miljöåtgärder i enligt med 128 § i markanvändnings- och bygglagen02.05.2022 22.00 - 24.05.2022 22.00
Protokoll: Näringslivs- och infrastrukturnämnden 21.4.202229.04.2022 23.00 - 07.06.2022 00.00
Protokoll: Välfärdsnämnden 13.4.202229.04.2022 13.00 - 21.05.2022 22.00
Protokoll: Stadsstyrelsen 25.4.202228.04.2022 14.00 - 19.05.2022 22.00
Meddelande om kungörelse: Beslut enligt vattenlagen om godkännandet av ett kontrollprogram: revision av kontrollprogrammet för Nord Stream AG:s naturgasledningar mellan Ryssland och Tyskland28.04.2022 13.00 - 03.06.2022 22.00
Protokoll: Grundtrygghetsnämnden 7.4.202228.04.2022 11.00 - 20.05.2022 11.00
Protokoll: Stadsfullmäktige 20.4.202227.04.2022 14.00 - 03.06.2022 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 12.4.2022 § 21; Besättande av tjänst: Specialklasslärartjänst (2081) för tiden 1.8.2022-31.7.2023, placeringsställe Harjurinteen koulu, uusi päätös27.04.2022 10.00 - 19.05.2022 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 12.4.2022 § 22; Besättande av tjänsteförhållande: Timlärare i huvudsyssla med specialklassläraruppgifter för tiden 1.8.2022-31.7.2023, placeringsställe Harjurinteen koulu (på finska)27.04.2022 10.00 - 19.05.2022 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 12.4.2022 § 22;Besättande av tjänsteförhållande: Timlärare i huvudsyssla med specialklassläraruppgifter för tiden 1.8.2022-31.7.2023, placeringsställe Harjurinteen koulu (på finska)27.04.2022 10.00 - 19.05.2022 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 12.4.2022 § 25; Besättande av tjänsteförhållande: Timlärare i huslig ekonomi som huvudsyssla för tiden 1.8.2022-31.7.2023, placeringsställe Harjurinteen koulu (på finska)27.04.2022 10.00 - 19.05.2022 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 12.4.2022 § 26; Besättande av tjänsteförhållande: Timlärare i matematik som huvudsyssla för tiden 1.8.2022-31.7.2023, placeringsställe Harjurinteen koulu ( på finska)27.04.2022 10.00 - 19.05.2022 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 12.4.2022 § 27; Val av skolcoach (KOUCOA-3) fr.o.m. 15.8.2022 tillsvidare, placeringsställe Harjurinteen koulu ( på finska)27.04.2022 10.00 - 19.05.2022 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildnningschefen 12.4.2022 § 24; Besättande av tjänsteförhållande: timlärare i svenska i huvudsyssla för tiden 1.8.2022-31.7.2023, placeringsställe Harjurinteen koulu ( på finska)27.04.2022 10.00 - 19.05.2022 22.00
Meddelande om framläggande av mötesprotokoll: Lovisa skärgårds fiskeriområde25.04.2022 12.00 - 30.05.2022 22.00
Protokoll: Byggnads- och miljönämnden 12.4.202222.04.2022 23.00 - 31.05.2022 00.00
Meddelande om kungörelse: Tillståndsansökan enligt vattenlagen, muddringen av vattenområdet utanför Högholmen, Lovisa22.04.2022 12.00 - 30.05.2022 22.00
Kungörelse: Ansökan om drifttillstånd för kärnkraftverket i Lovisa och ansökan om drifttillstånd för slut-förvaringsanläggningen för låg- och medelaktivt avfall i Lovisa03.04.2022 23.00 - 12.08.2022 23.00
Kungörelse: Posiva Oy:s drifttillstånd gällande en inkapslings- och slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle 07.02.2022 23.00 - 15.09.2022 22.00