Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelser

RubrikTill påseende ▼
Tjänsteinnehavarbeslut: Utbildningschefen 6.7.2020 § 111; Val av skolgångshandledare för tiden 12.8.2020-4.6.2021, placeringsställe Haddom skola_nytt val30.07.2020 12.00 - 21.08.2020 12.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechefen 30.7.2020 16 §; beviljandet av forskningslov (finskt dokument) 30.07.2020 11.00 - 17.08.2020 22.00
Beslut enligt miljöskyddslagen / bulleranmälan / KV Teemaravintolat Oy29.07.2020 22.00 - 07.09.2020 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut 24.7.2020 15§; Producent för privata socialtjänster, anmälan (finskt dokument)27.07.2020 09.00 - 11.08.2020 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Infrastrukturchefen 23.7.2020 § 223; Friluftsfilmföreställning 15.8.2020 på badstranden i Lovisa23.07.2020 22.00 - 07.08.2020 23.00
Tjäntseinnehavarbeslut: Servicechefen 23.7.2020 14 §; att godkänna Citywork Avustajapalvelut Oy som servicesedelproducent (finskt beslut) 23.07.2020 13.00 - 10.08.2020 13.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechef 23.7.2020 80 §; att utse vikarie för studieledighet, serviceansvarig för barn och ungas bastjänster (finskt beslut) 23.07.2020 11.00 - 10.08.2020 22.00
Offentlig delgivning: En anmälan om muddrings- och slåtterarbete på ett vattenområde på ett icke konstituerat delägarlag för ett samfällt område i enlighet med 2 kap. 6 § i vattenlagen, plan över muddringsarbete i Lappträsk på det samfällda vattenområdet 407-410-876-3 utanför fastighet 407-410-17-2.22.07.2020 14.00 - 28.08.2020 23.00
Kungörelse: Tommi Buddas ansöker enligt 4 § i marktäktslagen (555/1981) om tillstånd för tagande av marksubstanser.16.07.2020 23.00 - 24.08.2020 23.00
Offentlig delgivning: En anmälan om muddrings- och slåtterarbete på ett vattenområde på ett icke konstituerat delägarlag för ett samfällt område i enlighet med 2 kap. 6 § i vattenlagen16.07.2020 12.00 - 24.08.2020 23.00
Protokoll: Stadsstyrelsen 14.7.202016.07.2020 07.00 - 06.08.2020 22.00
Kungörelse: Stranddetaljplan som trätt i kraft, Pernå, Solgläntan15.07.2020 23.00 - 14.08.2020 23.00
Protokoll: Stadsfullmäktige 9.7.202014.07.2020 14.00 - 20.08.2020 22.00
Kungörelse: Avskrivande av miljötillstånd / djurstall / van den Hoek12.07.2020 23.00 - 19.08.2020 23.00
Meddelande om framläggande av tomtindelning och om rätt att framställa en anmärkning, Ingenjörsvägen 2 och 812.07.2020 23.00 - 09.08.2020 23.00
Meddelande om framläggande av tomtindelning och om rätt att framställa en anmärkning, Repslagarevägen 812.07.2020 23.00 - 09.08.2020 23.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Beslut enligt miljöskyddslagen / bulleranmälan / Oy CD Fastfood Ab09.07.2020 22.00 - 17.08.2020 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Beslut enligt miljöskyddslagen / bulleranmälan / KV Olut- ja Viinibaarit Oy08.07.2020 22.00 - 17.08.2020 22.00
Kungörelse: Flyttning av fordon till upplag, Citroen 5D Berlingo06.07.2020 23.00 - 12.08.2020 23.00
Kungörelse: Förslag till gatuplaner för Regaliegränden, Regaliegatan och Skärgårdsvägen sektorsintervall 600-106005.07.2020 23.00 - 06.08.2020 23.00
Kungörelse: Förslag till detaljplan framlagda, Valkom, Södra Åsen, Liljendal02.07.2020 23.00 - 17.08.2020 23.00
Tjänstemannabeslut: Beslut enligt miljöskyddslagen / bulleranmälan / Oy Saltbodan Ab02.07.2020 23.00 - 10.08.2020 23.00
Meddelande om beslut enligt vattenlagen: Anläggande av kablar i havsbotten i Lukusund och tillstånd till förberedande arbeten, Lovisa02.07.2020 09.00 - 10.08.2020 23.00
Delgivning om kungörelse: Beslut om undantagstillstånd i enlighet med 47 § i lagen om fiske att fiska med nät under tiden 1.9.-30.11. i Pernåviken på det sättet, att den tillåtna fisketiden är från fredag kl. 15 till måndag klo 1030.06.2020 08.00 - 07.08.2020 23.00
Meddelande om kungörelse: Godkännande av en fiskeriekonomisk kontrollplan, Vapo Oy Ruskeasuo 12.06.2020 14.00 - 17.08.2020 23.00
Kungörelse: Röjning av väg- och skyddsområden längs landsväg 11893, Grevnäsvägen 1-77028.03.2018 21.00 - 30.09.2020 22.00