Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelser

RubrikTill påseende ▼
Kungörelse: Beslut enligt miljöskyddslagen, bulleranmälan, Loviisan Lämpö Oy01.03.2024 00.00 - 08.04.2024 23.00
Kungörelse: Beslut om flyttning av fordonet VXI-598 Chrysler 5D Voyager till Lovisa stads upplag samt om ersättning för flyttningskostnader.28.02.2024 13.00 - 05.04.2024 23.00
Protokoll: Centralvalnämnden 11.2.202428.02.2024 11.00 - 20.03.2024 11.00
Protokoll: Centralvalnämnden 9.2.202428.02.2024 10.00 - 20.03.2024 23.00
Byggnadstillsynen: Anslagslista 1-15.3.2024 28.02.2024 00.00 - 16.03.2024 00.00
Kungörelse: Beslut enligt miljöskyddslagen, Isnäs Port28.02.2024 00.00 - 04.04.2024 23.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Chefen för stadsplaneringsavdelningen 26.2.2024 § 2; Tomtindelning i stadsdel 11 i kvarteret 1121 för tomt 1828.02.2024 00.00 - 06.04.2024 00.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Tf stadsdirektör § 5 27.2.2024; Upphandling av kommunikationstjänst (på finska)27.02.2024 15.00 - 19.03.2024 23.00
Kultur- och fritidsnämnden 7.2.202426.02.2024 16.00 - 19.03.2024 23.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Lantmäteriingenjör 16.2.2024 § 5; Ändring av adressen för fastighet 434-456-5-8826.02.2024 00.00 - 12.03.2024 01.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Personalchefen 22.2.2024 § 12; Upphandling av rekryteringstjänst och personbedömning för Lovisa stad, tjänsten som ny stadsdirektör (på finska)23.02.2024 14.00 - 15.03.2024 23.00
Protokoll: Stadsfullmäktige 14.2.202423.02.2024 11.00 - 02.04.2024 22.00
Byggnadstillsynen: Anslagslista 27.2-12.3.202423.02.2024 00.00 - 13.03.2024 00.00
Kungörelse: Programmet för deltagande och bedömning för förnyande av byggnadsordningen framläggs23.02.2024 00.00 - 25.03.2024 00.00
Tjänsteinnehavarbeslut: tf dir. för centralen för näringsliv och infrastruktur 22.2.2024 § 3; Ersättning av skador på båten Finsport 54023.02.2024 00.00 - 16.03.2024 01.00
Tjänsteinnehavasrbeslut: Förvaltningsdirektör, tf stadsdirektör § 3 22.2.2024; Förordnande av tilläggsuppgift, beredning och koordinering av beredskapsärenden (på finska)22.02.2024 15.00 - 14.03.2024 23.00
Protokoll: Stadsstyrelsen 19.2.202422.02.2024 13.00 - 14.03.2024 23.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Direktören för Affärsverket Lovisa Vatten 21.2.2024 § 3, Val av vatten- och avloppsverksarbetare22.02.2024 09.00 - 08.03.2024 09.00
Meddelande om kungörelse: Beslut i enlighet med 13 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, sjökabelprojekt Fredrikshamn - Helsingfors21.02.2024 13.00 - 21.03.2024 00.00
Byggnadstillsynen: Anslagslista 23.2-8.3.202421.02.2024 09.00 - 09.03.2024 00.00
Protokoll: Byggnads- och miljönämnden 13.2.202421.02.2024 00.00 - 03.04.2024 00.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Stadsdirektören 15.2.2024 § 4; Val av jurist i fastighetstvistemålsärende (på finska)20.02.2024 15.00 - 12.03.2024 23.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Dataförvaltningschef 19.2.2024 § 1; Förnyande av stadens brandväggslicenser (på finska)20.02.2024 10.00 - 12.03.2024 23.00
Protokoll: Landsbygdsnämnden 8.2.2024 nr 120.02.2024 09.00 - 12.03.2024 23.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Lantmäteriingenjör 15.2.2024 § 4; Ändring av adressen för fastighet 434-485-3-4520.02.2024 00.00 - 09.03.2024 01.00
Protokoll: Direktionen för Lovisa medborgarinstitut 23.1.202419.02.2024 14.00 - 11.03.2024 23.00
Kungörelse: Näringslivs- och infrastrukturnämnden har godkänt en ändring av detaljplan (Gammelstaden) och beslutat att lägga fram planmaterial (Storholmen, Fredsby-Antby, Bryggeribackens närområden)16.02.2024 00.00 - 19.03.2024 00.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Lantmäteriingenjör 13.2.2024 § 3; Ändring av adressen för fastighet 434-424-8-14616.02.2024 00.00 - 05.03.2024 01.00
Protokoll: Stadsstyrelsen 5.2.202412.02.2024 11.00 - 04.03.2024 23.00
Meddelande om anslag 12.02.2024 00.00 - 19.03.2024 01.00
Offentlig kungörelse: Vasa förvaltningsdomstols beslut 08.02.2024 nr 141/2024 om besvär i ett miljötillståndsärende, ändring av hamnverksamheten och miljötillståndet samt tillstånd att inleda verksamhet, Lovisa08.02.2024 12.00 - 19.03.2024 00.00
Offentlig kungörelse: Vasa förvaltningsdomstols beslut 08.02.2024 nr 143/2024 om besvär i ett miljötillståndsärende, utredning enligt tillståndsvillkor 16 b i miljötillstånd för hamn, Lovisa08.02.2024 12.00 - 19.03.2024 00.00
Protokoll: Näringslivs- och infrastrukturnämnden 25.1.202403.02.2024 00.00 - 18.03.2024 01.00
Meddelande: Beslut om kontrollprogram för tagande av stenmaterial från havet utanför Lovisa02.02.2024 13.00 - 12.03.2024 00.00
Anmälan om samråd gällande bedömningen av Havsmiljöns tillstånd i Finland 202415.12.2023 00.00 - 16.03.2024 00.00
Meddelande om kungörelse: Samråd ordnas om de väsentliga frågorna och arbetsprogrammet för vattenvården samt miljökonsekvensbedömningen enligt lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004)15.12.2023 00.00 - 17.06.2024 23.00