Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelser

RubrikTill påseende ▼
Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechefen 22.7.2021 22 §; val av närvårdare, tjänster för seniorer 22.07.2021 11.00 - 08.08.2021 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Servicechefen 22.7.2021 25 §; val av närvårdare, tjänster för seniorer 22.07.2021 11.00 - 08.08.2021 22.00
Offentlig delgivning: En anmälan om muddrings- och slåtterarbete på ett vattenområde på ett icke konstituerat delägarlag för ett samfällt område i enlighet mes 2 kap. 6 § i vattenlagen21.07.2021 14.00 - 27.08.2021 23.00
Meddelande om kungörelse: Lovisa hamn, ändring av hamnens verksamhet och tillstånd att inleda verksamheten, Lovisa20.07.2021 12.00 - 26.08.2021 23.00
Stadsgeodetens tjänsteinnehavarbeslut 16.7.2021 1§: Försäljning av tomt 434-10-1058-3 på bostadsmässområdet för Drottningstranden19.07.2021 23.00 - 02.08.2021 23.00
Stadsgeodetens tjänsteinnehavarbeslut 16.7.2021 10§: Arrendering av tomt 434-10-1061-5 på bostadsmässområdet för Drottningstranden19.07.2021 23.00 - 02.08.2021 23.00
Stadsgeodetens tjänsteinnehavarbeslut 16.7.2021 11§: Försäljning av tomt 434-10-1061-6 på bostadsmässområdet för Drottningstranden19.07.2021 23.00 - 02.08.2021 23.00
Stadsgeodetens tjänsteinnehavarbeslut 16.7.2021 12§: Försäljning av tomt 434-10-1062-2 på bostadsmässområdet för Drottningstranden19.07.2021 23.00 - 02.08.2021 23.00
Stadsgeodetens tjänsteinnehavarbeslut 16.7.2021 13§: Försäljning av tomt 434-10-1062-3 på bostadsmässområdet för Drottningstranden19.07.2021 23.00 - 02.08.2021 23.00
Stadsgeodetens tjänsteinnehavarbeslut 16.7.2021 14§: Arrendering av tomt 434-10-1059-4 på bostadsmässområdet för Drottningstranden19.07.2021 23.00 - 02.08.2021 23.00
Stadsgeodetens tjänsteinnehavarbeslut 16.7.2021 15§: Arrendering av tomt 434-10-1054-2 på bostadsmässområdet för Drottningstranden19.07.2021 23.00 - 02.08.2021 23.00
Stadsgeodetens tjänsteinnehavarbeslut 16.7.2021 16§: Försäljning av tomt 434-10-1057-1 på bostadsmässområdet för Drottningstranden19.07.2021 23.00 - 02.08.2021 23.00
Stadsgeodetens tjänsteinnehavarbeslut 16.7.2021 17§: Arrendering av tomter 434-10-1055-1 och 434-10-1055-3 på bostadsmässområdet för Drottningstranden19.07.2021 23.00 - 02.08.2021 23.00
Stadsgeodetens tjänsteinnehavarbeslut 16.7.2021 18§: Försäljning av tomt 434-10-1056-6 på bostadsmässområdet för Drottningstranden19.07.2021 23.00 - 02.08.2021 23.00
Stadsgeodetens tjänsteinnehavarbeslut 16.7.2021 19§: Arrendering av tomt 434-10-1056-7 på bostadsmässområdet för Drottningstranden19.07.2021 23.00 - 02.08.2021 23.00
Stadsgeodetens tjänsteinnehavarbeslut 16.7.2021 2§: Arrendering av tomt 434-10-1059-1 på bostadsmässområdet för Drottningstranden19.07.2021 23.00 - 03.08.2021 09.00
Stadsgeodetens tjänsteinnehavarbeslut 16.7.2021 3§: Arrendering av tomt 434-10-1059-2 på bostadsmässområdet för Drottningstranden19.07.2021 23.00 - 02.08.2021 23.00
Stadsgeodetens tjänsteinnehavarbeslut 16.7.2021 4§: Arrendering av tomt 434-10-1059-3 på bostadsmässområdet för Drottningstranden19.07.2021 23.00 - 03.08.2021 10.00
Stadsgeodetens tjänsteinnehavarbeslut 16.7.2021 5§: Arrendering av tomt 434-10-1060-1 på bostadsmässområdet för Drottningstranden19.07.2021 23.00 - 02.08.2021 23.00
Stadsgeodetens tjänsteinnehavarbeslut 16.7.2021 6§: Försäljning av tomt 434-10-1061-1 på bostadsmässområdet för Drottningstranden19.07.2021 23.00 - 02.08.2021 23.00
Stadsgeodetens tjänsteinnehavarbeslut 16.7.2021 7§: Försäljning av tomt 434-10-1061-2 på bostadsmässområdet för Drottningstranden19.07.2021 23.00 - 02.08.2021 23.00
Stadsgeodetens tjänsteinnehavarbeslut 16.7.2021 8§: Försäljning av tomt 434-10-1061-3 på bostadsmässområdet för Drottningstranden19.07.2021 23.00 - 02.08.2021 23.00
Stadsgeodetens tjänsteinnehavarbeslut 16.7.2021 9§: Försäljning av tomt 434-10-1061-4 på bostadsmässområdet för Drottningstranden19.07.2021 23.00 - 02.08.2021 23.00
Kungörelse: Bulleranmälan, Loviisan Kappeli18.07.2021 23.00 - 30.07.2021 23.00
Meddelande om beslut: Sanering av bron över Kirmo sund och avstängning av farleden medan reparationsarbetena pågår samt tillstånd till förberedande arbeten, Lovisa09.07.2021 11.00 - 16.08.2021 23.00
Tjänteinnehavarbeslut: Grundtrygghetsdirektören 8.7.2021 19 §; prisförhöjning, Stiftelsen för Lovisanejdens servicehus (finsk beslutstext)08.07.2021 09.00 - 25.07.2021 22.00
Tjänsteinnehavarbeslut: Grundtrygghetsdirektören 7.7.2021 § 18; anskaffning av leasingfordon till hemvården (finsk beslutstext)08.07.2021 06.00 - 25.07.2021 22.00
Meddelande om kungörelse: Ett förslag till fiskeriekonomiskt samkontrollprogram för Forsby å07.07.2021 13.00 - 15.08.2021 23.00
Meddelande om anslag 05.07.2021 21.00 - 09.08.2021 00.00
Kungörelse: Beslut enligt miljöskyddslagen / bulleranmälan01.07.2021 22.00 - 09.08.2021 22.00
Kungörelse: Beslut enligt miljöskyddslagen 30.06.2021 22.00 - 09.08.2021 22.00
Kungörelse: Meddelande, beslut enligt vattenlagen30.06.2021 13.00 - 06.08.2021 22.00
Kungörelse: Beslut enligt miljöskyddslagen / bulleranmälan23.06.2021 22.00 - 02.08.2021 22.00
Protokoll: Stadsfullmäktige 16.6.202123.06.2021 13.00 - 28.07.2021 22.00
Offentlig delgivning: En anmälan om muddrings- och slåtterarbete på ett vattenområde på ett icke konstituerat delägarlag för ett samfällt område i enlighet med 2 kap. 6 § i vattenlagen 21.06.2021 14.00 - 28.07.2021 22.00
Kungörelse: Beslut enligt miljöskyddslagen / bulleranmälan16.06.2021 22.00 - 26.07.2021 22.00
Delgivning av kungörelse: Fiskeförbud enligt 53 § i lagen om fiske för flera havsområden i Lovisa18.05.2021 13.00 - 31.07.2021 23.00