Dynasty tietopalvelu Haku RSS Loviisa

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/FIN/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/FIN/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 17.10.2018 klo 18:00 - 20:22

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
99   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
100   Pöytäkirjantarkastajat
101 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen
102 EdupoliPointCollege Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen
103 Inveonin koulutustoimintojen luovuttaminen Prakticumille
104 Liikuntapoliittinen ohjelma
105   Osavuosikatsaus 1-8/2018
106 Lisämäärärahaesitys investointiosaan / Harjurinteen koulun uusi osa
107 Lisämäärärahaesitys käyttötalousarvioon / Harjurinteen koulun ja Loviisan lukion väistötilat
108   Lisämäärärahaesitys investointiosaan / Vanhankylän ensihoitoasema
109   Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2019
110 Kiinteistöveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2019
111   Kotihoidon tuen kuntalisän maksamisen jatkaminen 1.1.2019
112   Emil-kodin toiminnan jatkosta päättäminen
113 Vastine arviointikertomukseen 2017
114   Kaupunginkansliakeskuksen johtajan valinta
115   Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtajan valinta
116   Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtajan valinta
117 Valtuustonjäsenten sidonnaisuuksien ilmoittaminen, valtuustoaloite
118 Selvitys kaupungissa toimivien yritysten kannattavuudesta yhteisöveron kehitysseurannaksi, valtuustoaloite
119 Loviisan matkailustrategia, valtuustoaloite
120 Valtuustoaloitteet
121 Tievalaistus vaaralliselle tieosuudelle Loviisan Fasarbyhyn, valtuustoaloite
122 Tievalaistuksen rakentaminen liikenneturvallisuuden varmistamiseksi, valtuustoaloite
123 Matkaparkin perustaminen Ruotsinpyhtään Ruukkiin, valtuustoaloite
124 Pöytäkirjojen nähtäville asettamisen ajantasaistaminen kaupungin internetsivuille, valtuustoaloite
125 Mikael Agricolan koulu ja Mikael Agricolas skola, valtuustoaloite
126 Koskenkylän kuntoportaat, valtuustoaloite
127 Koskenkylän kehittäminen paikkatietojärjestelmän avulla ja alueen markkinoiminen vetovoimaisena alueena, valtuustoaloite
128   Kokouksen päättäminen

Osallistuja Tehtävä
Andersson Otto puheenjohtaja
Lepola Janne I varapuheenjohtaja
Tähtinen Keijo II varapuheenjohtaja
Heijnsbroek-Wirén Mia jäsen
Willner Kristian jäsen
Sjödahl Ralf jäsen
Uutinen Lotte-Marie jäsen
Karlsson Mikael jäsen
Liljestrand Tom jäsen
Thesslund Stefan jäsen
Aitokari Mia-Leena jäsen
Stenvall Patrik jäsen
Karlsson Håkan jäsen
Grundström Maria jäsen
Hinttaniemi Jonna jäsen
Skogster Leif jäsen
Björkman-Nystén Nina jäsen
Turku Roger jäsen
Bruce Marina jäsen
Sederholm Eva jäsen
Isotalo Arja jäsen
Kekkonen Jari jäsen
Lappalainen Kalevi jäsen
Nevalainen Sofia jäsen
Lohenoja Pertti jäsen
Laiho Pasi jäsen
Karvonen Juha jäsen
Kokko Ismo jäsen
Väkevä Antti jäsen
Lång Saara jäsen
Pekkola Katja jäsen
Länsipuro Janne jäsen
Noroviita Timo jäsen
Kankkunen Iiro nuorisovaltuuston edustaja
Oker-Blom Jan D. kaupunginjohtaja
Lönnfors Kristina hallintojohtaja
Frondén Sten kehittämisjohtaja
Grönholm Thomas sivistysjohtaja
Blomberg Ulf tekninen johtaja
Schröder Carita perusturvajohtaja
Hämäläinen Satu Hannuksen varajäsen
Nurkkala Kirsi Hagforsin varajäsen

Nähtävilläolo  
Kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla 23.10.-29.11.2018.