Dynasty tietopalvelu Haku RSS Loviisa

RSS-linkki

http://julkaisu.loviisa.fi:80/FIN/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2020/529

Yleistiedoksianto: Vesilain 2 luvun 6 §:n mukainen ilmoitus ruoppaus- ja niittotyöstä yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueella. Suunnitelma ruoppaustyöstä Loviisassa kiinteistön 434-463-5-153 edustan yhteisellä vesialueella 434-463-876-4.

Vesilain 2 luvun 6 §:n mukainen ilmoitus ruoppaus- ja niittotyöstä yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueelle.

Suunnitelma ruoppaustyöstä Loviisassa kiinteistön 434-463-5-153 edustan yhteisellä vesialueella 434-463-876-4.

Vesilain 2 luvun 6 §:n mukaan lietteestä, matalikosta tai muusta niihin verrattavasta vesistön käyttöä koskevasta haitasta kärsivä saa ilman vesialueen omistajan suostumusta suorittaa haitan poistamiseksi tarpeellisen toimenpiteen. Oikeuden edellytyksenä on, että ruoppaus tai niitto ei vesilain nojalla edellytä lupaa eikä siitä aiheudu vesialueen omistajalle haittaa tai ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua pilaantumista vesialueella.

Ruoppauksesta ja niitosta on ilmoitettava ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle 30 vuorokautta ennen toimenpiteen suorittamista. Yhteisen alueen järjestäytymättömälle osakaskunnalle ilmoitus voidaan toimittaa julkaisemalla tieto ilmoituksesta ELY-keskuksen ja kunnan verkkosivuilla.

Ilmoituksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tiedoksiannon julkaisemisajankohdasta, eli 23.10.2020. Tämä tiedoksianto on yleisesti nähtävillä 16.10.–22.11.2020 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset. Tiedoksiannettavat asiakirjat voi pyytää nähtäväksi Uudenmaan ELY-keskuksen kirjaamosta: kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi.

Lisätietoja Juha Kuvaja, puh. 0295 021 413, sähköposti: juha.kuvaja@ely-keskus.fi

Lähettäjä: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Julkaistu: 16.10.2020 09.57


Liitteet
  Yleistiedoksianto

Lisätietoja Loviisan kaupunki
Asiakaspalvelutoimisto Lovinfo
Käyntiosoite: Mariankatu 12 A
kaupunki@loviisa.fi